Sökning: "E-post"

Visar resultat 1 - 5 av 405 uppsatser innehållade ordet E-post.

 1. 1. Klimatsmarta inköp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sofia Lindh; Hugo Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :inköp; klimatinformation; EPD; CO2-ekvivalent; leverantörer;

  Sammanfattning : Det långsiktiga målet för Skanska är att nå klimatneutralitet år 2050. Ett steg i den riktningen är att ställa krav på leverantörer att tillhandahålla klimatinformation för att möjliggöra en minimering av klimatpåverkan vid byggproduktionen. Inköp utgör 75 - 80 % av totalkostnaderna i ett projekt, en stor påverkan. LÄS MER

 2. 2. Små barns bildskapande i förskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Winberg; [2017]
  Nyckelord :Bildskapande; pedagogers förhållningssätt; skapande miljö; små barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få ökad kunskap om förskolemiljöns betydelse och förskollärarens förhållningssätt till, och syn på små barns bildskapande i förskolan. Det är en kvalitativ undersökning där sju förskollärare på två olika förskolor i samma kommun i Norbotten intervjuats skriftligt via e-post. LÄS MER

 3. 3. Byggnadstekniska särkrav : Hur kommuner förhåller sig till stoppregeln i 8 kap. 4a § PBL och de nya bestämmelserna vid kommunal markanvisning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Besson; Liv Braathen; [2017]
  Nyckelord :Construction engineering demands; Land development agreements; Municipalities; Särkrav; kommunal markanvisning; 8 kap. 4 a § PBL; byggnadstekniska egenskapskrav;

  Sammanfattning : I syfte att effektivisera byggandet i Sverige trädde den 1 januari 2015 två nya bestämmelser ikraft;; en bestämmelse avseende förbud mot kommunala byggnadstekniska särkrav samt en lag avseende nya riktlinjer för kommunala markanvisningar.  Förbudet mot kommunala byggnadstekniska särkrav regleras genom 8 kap. LÄS MER

 4. 4. Kraschrapportering för förbättrad återkoppling från användare

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Mikael Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :kraschrapportering; återkoppling; C#;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur krascher i mjukvara kan rapporteras till ett utvecklingsföretag på ett enkelt men effektivt vis. Mjukvaruföretaget Monitor i Hudiksvall utvecklar affärssystem, och som all mjukvara under utveckling finns där buggar som emellanåt kan få programmet att krascha. LÄS MER

 5. 5. Attityder till övervikt : En jämförelse av attityder bland hälsovetenskaps- och ingenjörsstudenter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Shannen Foley; [2017]
  Nyckelord :Samhälls-; beteendevetenskap; övervikt; attityder; omvårdnad; Fat Phobia Scale; sjuksköterskestudent; ingenjörsstudent;

  Sammanfattning : Övervikt blir ett allt större problem världen över,där antalet personer med övervikt eller fetma ständigt ökar. Samtidigt har det visats att negativa attityder och fördomar mot överviktigapersonerfinns i alla delar av samhället, inklusive inom vården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet E-post.

Din email-adress: