Sökning: "E-post"

Visar resultat 1 - 5 av 420 uppsatser innehållade ordet E-post.

 1. 1. FJÄRRKOMMUNIKATION FÖR PERSONER MED KOMMUNIKATIVA OCH KOGNITIVA SVÅRIGHETER- En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Caroline Landen; Linn Lecander; [2018-05-07]
  Nyckelord :Augmentative and alternative communication; Internet; Social media; Telecomunication; Cognitive impairment;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter har begränsningar i att kunna uttrycka sina behov och tankar till sig omgivning, svårt att förstå vad som sägs samt läs- och skrivsvårigheter. Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) innefattar hjälpmedel och strategier som kan kompensera eller komplettera ett bristfälligt språk eller tal. LÄS MER

 2. 2. Våldsutsatthet och förlossningsrädsla : En studie om våldsutsatthet bland kvinnor som fått barnmorskeledd behandling av förlossningsrädsla

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Johanna Skoglund Jobs; Monica Grydén; [2018]
  Nyckelord :fear of childbirth; midwife; pregnancy; psychoeducation; violence; barnmorska; förlossningsrädsla; graviditet; psykoedukation; våld;

  Sammanfattning : Violence against women is a global public health problem as well as a violation against human rights. This descriptive cross-sectional quantitative study was conducted to investigate experience of violence among women who receive midwifery care for childbirth fear. Data were retrieved from 633 patient records. LÄS MER

 3. 3. Personlig integritet i arbetslivet- En studie om övervakning i arbetslivet med hjälp av modern teknik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Matilda Stigsson; [2018]
  Nyckelord :Personlig integritet; Personuppgiftslagen; PuL; GDPR: Personlig integritet i arbetslivet; Kontrollåtgärder; modern teknik; positioneringsteknik; GPS; e-post; övervakning; arbetsgivare; arbetstagare; integritetskränkning; Dataskyddsförordningen; Arbetsledningsrätt; AD; Datainspektionen; intresseavvägning; Passagessytem; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personlig integritet i arbetslivet är tämligen oreglerad i svensk rätt och den reglering som finns är komplex och svåröverskådlig. Det är i synnerhet PuL som aktualiseras i fråga om arbetstagares personliga integritet, vilken i maj 2018 ersätts av GDPR. Den består likt PuL av allmänt hållna bestämmelser. LÄS MER

 4. 4. Klimatsmarta inköp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sofia Lindh; Hugo Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :inköp; klimatinformation; EPD; CO2-ekvivalent; leverantörer;

  Sammanfattning : Det långsiktiga målet för Skanska är att nå klimatneutralitet år 2050. Ett steg i den riktningen är att ställa krav på leverantörer att tillhandahålla klimatinformation för att möjliggöra en minimering av klimatpåverkan vid byggproduktionen. Inköp utgör 75 - 80 % av totalkostnaderna i ett projekt, en stor påverkan. LÄS MER

 5. 5. Tränas förmågorna i ämnet fysik? : En innehållsanalys av lärarnas planeringar, LPP:er samt hur lärarna övar förmågorna med eleverna i ämnet fysik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Stephanie Urthaler; [2017]
  Nyckelord :Physics; abilities; open guided combined lesson; local educational plan LPP; interview by email; Fysik; förmågor; öppen guidad kombinerad undervisning; lokal pedagogisk planering LPP; intervju per e-post;

  Sammanfattning : Abstract - Which abilities are the students training in the subject of physics? The purpose of this study was to examine teachers' plans, LPPs (Local Educational Planning) to see which abilities are trained and how. I have created a content analysis of the teachers' plans, LPPs and how the teachers practice the abilities of the students in the subject of physics. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet E-post.

Din email-adress: