Sökning: "E-post"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade ordet E-post.

 1. 1. Små barns bildskapande i förskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Winberg; [2017]
  Nyckelord :Bildskapande; pedagogers förhållningssätt; skapande miljö; små barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få ökad kunskap om förskolemiljöns betydelse och förskollärarens förhållningssätt till, och syn på små barns bildskapande i förskolan. Det är en kvalitativ undersökning där sju förskollärare på två olika förskolor i samma kommun i Norbotten intervjuats skriftligt via e-post. LÄS MER

 2. 2. Attityder till övervikt : En jämförelse av attityder bland hälsovetenskaps- och ingenjörsstudenter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Shannen Foley; [2017]
  Nyckelord :Samhälls-; beteendevetenskap; övervikt; attityder; omvårdnad; Fat Phobia Scale; sjuksköterskestudent; ingenjörsstudent;

  Sammanfattning : Övervikt blir ett allt större problem världen över,där antalet personer med övervikt eller fetma ständigt ökar. Samtidigt har det visats att negativa attityder och fördomar mot överviktigapersonerfinns i alla delar av samhället, inklusive inom vården. LÄS MER

 3. 3. Musikterapins roll i det pedagogiska arbetet med särskoleelever : en kartläggande studie över högstadie och gymnasiesärskiolor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johan Kuylenstierna; [2017]
  Nyckelord :Musikterapi Pedagogik högstadiet gymnasiet lärare;

  Sammanfattning : Titel: Musikterapins roll i det pedagogiska arbetet med särskoleelever – en kartläggande studie av högstadie- och gymnasiesärskolor. English title: The role of music therapy in special education –  a swedish nationwide study within secondary schools Language: Swedish Nyckelord: Musikterapi, pedagogik, högstadiet, gymnasiet, lärare   En uppsats på grundläggande nivå som undersöker i vilken omfattning musikterapi integreras i det pedagogiska arbetet med särskoleelever i 8 stycken utvalda skolor inom högstadiet och gymnasiet i Sverige samt vilka förutsättningar som påverkar en möjlig integrering. LÄS MER

 4. 4. E-postkultur i organisationer - En potentiell utvecklingsmöjlighet för individen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Brumark; [2016-01-22]
  Nyckelord :e-post; organisation; lärande; arbetspedagogik; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka om e-postkulturen i en organisation är en potentiellarena för kunskapsbildning.Teori: Studien har teoretisk ansats i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Resultatetdiskuteras utifrån Vygotskij, Säljö och Dysthes teorier. LÄS MER

 5. 5. Metoder för att sända meddelanden från QT Systems fastighetssystem till smarta telefoner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Johan Jernberg; [2016]
  Nyckelord :push notifications; smartphones; teknik; push-notifikationer; smarta telefoner;

  Sammanfattning : Företag har länge kunnat nå ut med information till kunder via traditionella metoder så som sms och e-post. I och med den stora populariteten hos smarta telefoner och sociala medier har information nu blivit extra viktigt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet E-post.

Din email-adress: