Sökning: "ECERS"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ECERS.

  1. 1. Barn kan så mycket mer än vad vi vuxna tillåter. En studie om förskollärarkompetens och barns lärande.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Marita Perlefelt Östlund; [2013-02-04]
    Nyckelord :kompetens; lärande; förskola; förskollärare; sociokulturell; intervjuer; stimulated recall; ECERS;

    Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie är att vinna kunskap om vilka kompetenser förskollärare uttrycker att de behöver i utövandet av sitt yrke, samt vad de anser vara viktigt att barn får lära sig i förskolan.TeoriDen teoretiska ramen för detta arbete utgörs av sociokulturell teori där barns möjligheter till lärande ses i förhållande till interaktion och kommunikation i den kulturella och sociala kontext en förskola utgörs av. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ECERS.

Din email-adress: