Sökning: "ESSAY"

Visar resultat 1 - 5 av 11202 uppsatser innehållade ordet ESSAY.

 1. 1. MEDBORGAREN I KOMMUNENS KOMMUNIKATIONSPOLICY En jämförelse mellan tio kommuner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Peter Häggbom Norrby; [2018-01-15]
  Nyckelord :Kommunikation; organisationskommunikation; kommunikationspolicy; dialog; delaktighet; inflytande; medskapande; målgrupp; invånare; medborgare; allmänhet; offentlig sektor; myndighet; systemisk-funktionell grammatik; SFG;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine the communication policies of the municipalities in Sweden and to test the significance of the hypothesis that municipalities that score a high point in an index on citizen participation more often mention and position their citizens as agents, subjects, active, first position participants or responsible in the course of events or activities that the communication policy texts include them in.Following questions were asked:What position are citizens assigned?What activities are citizens included in?How do the municipalities denominate citizens? The theories were meant to give perspectives on and describe the content of the communication polices of the municipalities. LÄS MER

 2. 2. Läxa eller inte läxa, det är frågan En kvalitativ studie som åskådliggör några lågstadieelevers attityder till matematikläxan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elin Persson; [2018-01-11]
  Nyckelord :Matematikläxa; läxa; attityder; förhållningssätt; förutsättningar; elever; föräldrar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att åskådliggöra några elevers attityder och förhållningssätt till matematikläxan, med avsikt att ge lärare som arbetar med elever i grundskolans tidigare år en utgångspunkt för att reflektera kring framtida beslut angående utdelning av matematikläxa till sina elever. Min valda metod är kvalitativ studie där 16 semistrukturerade intervjuer med elever i årskurs två och tre genomfördes för att samla in empiri. LÄS MER

 3. 3. Är jag en kamera? En studie av kamerametaforiken i Christopher Isherwoods 'Goodbye to Berlin'

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Eric Luth; [2018-01-04]
  Nyckelord :Goodbye to Berlin; die neue Sachlichkeit; camera; Weimar Republic; Christopher Isherwood;

  Sammanfattning : Goodbye to Berlin was published in 1939. Along with Mr. Norris Changes Trains it gained fame as The Berlin Stories;together, these two novels depict Berlin in the early 1930s, when it was still the world capital of modernity and decadence, before Hitler took power.The first adaptation was for the theatre, called I Am a Camera. LÄS MER

 4. 4. Pronoun translation between English and Icelandic

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Jakobsson Odd; [2018]
  Nyckelord :Pronoun; Machine Translation; Icelandic;

  Sammanfattning : A problem in machine translation is how to handle pronouns since languages use these differently, for example, in anaphoric reference. This essay examines what happens to the English third person pronouns he, she, and it when translated into Icelandic. LÄS MER

 5. 5. Har Rwandas valprocess blivit mer auktoritär de senaste 25 åren? : En studie av Rwandas valprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Kjellström; [2018]
  Nyckelord :Rwanda; case study; electoral process; authoritarianism; semi-authoritarianism;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study the electoral process of Rwanda, and whether or not an authoritarian development can be found within the electoral process. This will be achieved through a case study of Rwanda, categorising the changes made in its electoral process since 1991 as either semi - authoritarian or authoritarian. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ESSAY.

Din email-adress: