Sökning: "Eco design"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden Eco design.

 1. 1. BALANSGÅNGEN MELLAN LEGITIMITET OCH INCITAMENT - EN FALLSTUDIE OM BRANSCHUTVECKLADE MILJÖCERTIFIERINGAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Pentes Wirén; Maja Tössberg; [2018-06-27]
  Nyckelord :Legitimacy; incentives; industry-developed environmental certifications; eco-labelling; SLAO;

  Sammanfattning : A growing number of organizations have begun to realize that it can pay to be greenand that certification systems and labels can be a powerful tool for organizations incommunicating with environmentally aware consumers. Many existing certificationsystems are primarily aimed at large organizations, which may lead smallerorganizations in niche markets to attempt designing their own certifications. LÄS MER

 2. 2. En pedagogisk byggnad för hållbar utveckling : Utformning av en programhandling för ett kretsloppshus med fokus på social och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Johanna Bergkvist; Linda Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Ecology; energy efficiency; green technology; sustainable construction; sustainable development; education; recycling; renewable energy sources; waste; Avfall; beteendepåverkan; energieffektivitet; förnybara energikällor; grön teknik; hållbart byggande; hållbar utveckling; kretslopp; kretsloppshus; kretsloppsteknik; pedagogik; återvinning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadens invånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017 godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli en föregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. LÄS MER

 3. 3. Assessing environmental impacts of a packaging product when transitioning towards Circular Economy

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ted Forslund; [2018]
  Nyckelord :Circular Economy; Life Cycle Assessment; Eco-Design; Pallet; Packaging; Cirkulär Ekonomi; Livscykelanalys; ekodesign; förpackning; pall;

  Sammanfattning : Packaging is a fundamental part of the life cycle of products and today´s life. Its purpose is to protect and maintain the function of the goods during different stages of the life cycle. Hence, the packaging needs to fulfil the functional demands to contribute to a sustainable life cycle of the specific product (Muthu, 2016). LÄS MER

 4. 4. An Energy Efficient Radio Base Station

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Lakshmi Prasad; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The mobile telecommunication network is growing year after year and it will soon move into the high speed 5G and Internet of Things technology. These new technologies will improve the throughput and data connectivity and due to that the energy consumption in radio and digital units may increase in a Radio Base Station (RBS). LÄS MER

 5. 5. Microfluidics system for the MOREBAC astrobiology experiment module : Design of a cubesat module

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Aron Nygren; Alexander Ramm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order for humans to travel further into space, spacecrafts must be able to sustain life for several months. One way to do this is to have a biological life support system containing bacteria to provide the necessary eco-system to support life. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Eco design.

Din email-adress: