Sökning: "Eco design"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden Eco design.

 1. 1. BALANSGÅNGEN MELLAN LEGITIMITET OCH INCITAMENT - EN FALLSTUDIE OM BRANSCHUTVECKLADE MILJÖCERTIFIERINGAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Pentes Wirén; Maja Tössberg; [2018-06-27]
  Nyckelord :Legitimacy; incentives; industry-developed environmental certifications; eco-labelling; SLAO;

  Sammanfattning : A growing number of organizations have begun to realize that it can pay to be greenand that certification systems and labels can be a powerful tool for organizations incommunicating with environmentally aware consumers. Many existing certificationsystems are primarily aimed at large organizations, which may lead smallerorganizations in niche markets to attempt designing their own certifications. LÄS MER

 2. 2. Microfluidics system for the MOREBAC astrobiology experiment module : Design of a cubesat module

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Aron Nygren; Alexander Ramm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order for humans to travel further into space, spacecrafts must be able to sustain life for several months. One way to do this is to have a biological life support system containing bacteria to provide the necessary eco-system to support life. LÄS MER

 3. 3. Implementering av Svanenmärkning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Saliba Zakaria; Ali Chahine; [2018]
  Nyckelord :Miljömärkning; Svanen; Kriteriedokument; Portalen; Åke Sundvall Byggnads AB; Sicklingen; Studentbostäder; Flerbostadshus; Nordisk Miljömärkning; Generation 3;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschens miljöpåverkan är ingen hemlighet. Enligt en undersökning som baserats på flertalet miljöindikatorer från Boverket motsvarade det årliga utsläppet av växthusgaser i genomsnitt 13 miljoner ton under perioden 2008–2011 Det och mycket annat har gjort att stora aktörer inom byggbranschen, däribland Veidekke och Skanska valt att ansluta sig till miljöcertifieringssystem som en medveten satsning för en mer skonsam miljö. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering av limträstomme till Coop butik : med en miljöjämförelse mellan stommaterialen stål och limträ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Eveliina Brager; [2018]
  Nyckelord :limträ; stomme; stål; miljöjämförelse;

  Sammanfattning : Byggprocessens klimatpåverkan i Sverige uppgår till tio miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Aktörerna inom byggbranschen behöver tydliggöra byggprocessens klimatbelastning och öka kunskapen om den. I det här arbetet har en alternativ stomme i limträ dimensionerats till en butik i Umeå vars stomme byggs i stål. LÄS MER

 5. 5. En pedagogisk byggnad för hållbar utveckling : Utformning av en programhandling för ett kretsloppshus med fokus på social och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Johanna Bergkvist; Linda Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Ecology; energy efficiency; green technology; sustainable construction; sustainable development; education; recycling; renewable energy sources; waste; Avfall; beteendepåverkan; energieffektivitet; förnybara energikällor; grön teknik; hållbart byggande; hållbar utveckling; kretslopp; kretsloppshus; kretsloppsteknik; pedagogik; återvinning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadensinvånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli enföregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Eco design.

Din email-adress: