Sökning: "Economics"

Visar resultat 1 - 5 av 11267 uppsatser innehållade ordet Economics.

 1. 1. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Destinationspersonlighet; Funktionella attribut; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg. Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson Handledare: Clara Gustafsson Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 2. 2. På Lafferkurvans Sluttning - En ekonometrisk studie av vilken den pekuniära effekten är av förändringar i svenska kommuners skattesatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Viktor Stener; Tom Wintenstråle; [2017-10-31]
  Nyckelord :Nationalekonomi; Sverige; offentlig ekonomi; Kommunala skatter; Lafferkurvan; skatter; skattesatser; Economics; Sweden; public economy; Municipal taxes; Laffer curve; taxes; tax rates;

  Sammanfattning : Using comprehensive data from 286 municipalities in Sweden, attention is focused on examining the connection between tax rates and public revenues. By means of a quadratic model adjusted to control for fixed effects, an attempt is made to estimate the Laffer curve and to asses if the recent decades’ increases in tax rates has brought Sweden to the slippery slope side of the curve. LÄS MER

 3. 3. Does swapping the race and gender of Communicators affect perspectives on Leadership & Securitization? Donald Trump and how people feel about his words coming out of other peoples mouths.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Enrique Carrion; [2017-10-26]
  Nyckelord :Securitization; Leadership; Ethnodrama; Symbolic Interaction; Donald Trump;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to delve further into the social experiment undertaken by associate professor of economics and political science at Insead, Maria Guadalupe, and associate Professor of Educational theater at New York University Joe Salvatore, in their breakthrough ethnodrama gender swapping study titled “Her Opponent”, and see if through a quantitative analysis it showed us similar results, when the dynamics of not only gender swapping, but also race swapping were applied. The present research examines the perception of Donald Trump through the interpretive guides and theoretical lenses of Symbolic Interaction Theory, Communication leadership, Critical Theory of Communication in Organizations, and Securitization theory, to see if what Donald Trump says and his ideologies would be perceived differently, if what he says was stated by individuals of a different gender and/or race. LÄS MER

 4. 4. Does internet voting in Estonia affect voter turnout?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tove Wigartz; [2017-09-11]
  Nyckelord :Difference-in-difference; fixed effects; internet voting; voter turnout; Estonia;

  Sammanfattning : Department of EconomicsSchool of Business, Economics and Law.... LÄS MER

 5. 5. Upphandling av digitala trygghetslarm Finns det plats för innovation?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Therése Oresten; [2017-09-05]
  Nyckelord :offentlig sektor; innovation; standarder;

  Sammanfattning : Sweden has an aging population and it is estimated that 25% of the population will be over 65 years ofage by the year 2060. Many elderly people are healthy enough to be living in their homes, but theyare in need of an alarm that they can use in case of emergency. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Economics.

Din email-adress: