Sökning: "Economics"

Visar resultat 1 - 5 av 10763 uppsatser innehållade ordet Economics.

 1. 1. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Destinationspersonlighet; Funktionella attribut; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg. Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson Handledare: Clara Gustafsson Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 2. 2. The Economics of Perceived Discrimination - An empirical investigation on the relationship between subjective views on job market hindrances and economic aspirations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Agneman; [2017-03-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study attempts to investigate the effects that perceived discrimination has on economic aspirations. Perceived discrimination is defined as the subjective perception of hindrances on the job market, which consists of actual hindrances (real discrimination) and a subjective bias. LÄS MER

 3. 3. Female educational enrollment, labor force participation and economics growth - A panel-data study in Europe

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Cecilia Jansson; Evelina Nahtman; [2017-02-17]
  Nyckelord :Economic growth; education; employment; gender; labor participation;

  Sammanfattning : During the last decades, female engagement in both educational and working activities has rapidly increased in many European countries. Hence, it is of interest to study whether this increase could be of significant importance for the economic growth. LÄS MER

 4. 4. ”Förtroende är A och O” - En undersökning om förtroende- skapande i affärsrelationer mellan venturekapitalister och entreprenörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Nilsson; Louise Hultemark; Victor Zuch; Malin Åkerberg; [2017]
  Nyckelord :Affärsrelation; Förtroende; Venturekapitalist; Entreprenör.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna uppsats ämnar att studera hur förtroende skapas i affärsrelationer mellan venturekapitalister och entreprenörer. Detta leder oss till att undersöka följande förtroendeskapande faktorer; målkongruens och delade värderingar, kontrakt, tidsperspektiv, avsaknad av konflikter och kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Innovation in Low-Tech Industries - An Example of the Food Industry in China

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Jingyi Lin; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : The importance of investing in low-tech industries has been underestimated for a long time because of its low R&D input to output ratio. But in reality, so-called high-tech industries only account for 3 per cent of value added in the OECD, while low-tech industries, such as the food industry, indeed do not lack the opportunities of benefiting from innovation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Economics.

Din email-adress: