Sökning: "Education for Sustainable Development"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade orden Education for Sustainable Development.

 1. 1. Ju fler desto bättre! En studie för att gynna biologisk mångfald i trädgården vid Stadsnära Lantgård i Lidköping

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kajsa Johansson; [2018-05-04]
  Nyckelord :biodiversity; private garden; garden design; wildlife; Stadsnära Lantgård; Lidköping;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2018.... LÄS MER

 2. 2. Colourful voices : centering LGBTQ+ perspectives of public spaces

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Petronella Magnusson; [2018]
  Nyckelord :LGBTQ ; ; urban; planning; landscape architecture; public spaces; intersectionality; representation; queer; Jim Deva Plaza; Davie Village; Vancouver;

  Sammanfattning : How inclusive are public spaces for LGBTQ+ peoples and what can be made visible through using an intersectional approach in urban planning and landscape architecture processes? At the UN Habitat III meeting in Quito 2016, the UN failed to recognize LGBTQ+ peoples in their Sustainable Development Goals (UN 2015) as 17 countries voted against it. Liljefors (2016) points out the importance of inclusive policies on a global level as many planners work towards these on a local level, and therefore impacting who is included in the cities we build. LÄS MER

 3. 3. ”New era towards gender equality in Uganda?” : A case study in rural Lukonko on households’ perceptions towards sending their girls and boys to primary school

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Matilda Lund; [2018]
  Nyckelord :Gender equality in rural sites; attendance in primary school; changing perceptions; development; Uganda;

  Sammanfattning : Background: Worldwide, gender inequality has existed for a long time due to culture, religion and patriarchal structures, sometimes maintained by law. As a result, millions of girls lose their right to schooling, and it is affecting the development of entire nations. LÄS MER

 4. 4. Social determinants of contraceptive use among young women in Kenya

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för folkhälsovetenskap

  Författare :Elodie Paquette; [2018]
  Nyckelord :family planning; youth; Kenya; social determinants of health; long-acting reversible contraceptives; reproductive health;

  Sammanfattning : Contraceptive use has far-reaching social and health benefits for women in low and middle-income countries. While socioeconomic factors are known to be associated with contraceptive use, few studies on this topic have focused specifically on young women, whose reproductive health is a target of the Sustainable Development Goals and the Family Planning 2020 agenda. LÄS MER

 5. 5. En pedagogisk byggnad för hållbar utveckling : Utformning av en programhandling för ett kretsloppshus med fokus på social och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Johanna Bergkvist; Linda Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Ecology; energy efficiency; green technology; sustainable construction; sustainable development; education; recycling; renewable energy sources; waste; Avfall; beteendepåverkan; energieffektivitet; förnybara energikällor; grön teknik; hållbart byggande; hållbar utveckling; kretslopp; kretsloppshus; kretsloppsteknik; pedagogik; återvinning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadens invånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017 godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli en föregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Education for Sustainable Development.

Din email-adress: