Sökning: "Effective interest rate"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Effective interest rate.

 1. 1. Rotational Invariant Convolutional Neural Networks for Prostate Cancer Classification

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Joel Ekelund; [2017]
  Nyckelord :Convolutional Neural Networks; rotation invariance; deep learning; automated Gleason grading; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Prostate cancer was in 2012 the second most common type of cancer for males globally. To be able to treat prostate cancer in the most effective way it is important to know how aggressive the cancer is. This aggressiveness is graded using the Gleason score. LÄS MER

 2. 2. Infiltrationskapacitet för grönytor vid skyfall - Infiltrationsförsök och modellering i MIKE 21

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Eva Melin; [2017]
  Nyckelord :Extreme rainfall; infiltration capacity; green areas; pluvial flooding; MIKE 21; Skyfall; infiltrationskapacitet; grönytor; pluviala översvämningar; MIKE 21;

  Sammanfattning : I världen idag pågår en urbanisering, vilket innebär att fler människor flyttar in till städerna. Det innebär att fler bostäder måste byggas för att uppfylla de nya behoven, och detta görs ofta genom förtätning av redan exploaterade områden. Vid förtätning av bostadsområden ökar ofta andelen hårdgjorda ytor. LÄS MER

 3. 3. Batterilager i kommersiella fastigheter : Lönsamhetsanalys av batterilager med hjälp av blandad heltalsprogrammering

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Battery storage; economic analysis; commercial real estate; mixed integer linear programming; MILP; Batterilager; lönsamhetsanalys; kommersiella fastigheter; blandad heltalsprogrammering; MILP;

  Sammanfattning : De senaste åren har en större mängd decentraliserad och variabel energiproduktion tagit plats inom elsystemet, mer specifikt vindkraft och solkraft, och etablering av mer distribuerad produktion kommer att fortsätta i enlighet med mål från nationer och världsorganisationer att fasa ut fossila bränslen och minska på växthusgasutsläpp. I takt med nedläggning av storskaliga kraftverk baserade på fossila bränslen påverkar detta möjligheterna att möta upp elbehovet med den tillgängliga produktionen. LÄS MER

 4. 4. Effective Sampling and Windowingfor an Artificial Neural Network Model Used in Currency Exchange Rate Forecasting

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Sam Johansson; Shayan Nafar; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Financial forecasting is a field of great interest in academia and economy. The subfield of exchangerate prediction is of considerable value to practically every entity operating within the financialmarket. LÄS MER

 5. 5. Marknadseffektivitet - Undersökning av två branschers effektivitet vid annonsering av reporänteändringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Hemmesåker; [2017]
  Nyckelord :Market efficiency; event study; interest rate; Business and Economics;

  Sammanfattning : How financial markets act on various events are important information for those who invest. It is therefore vital to know how efficient the market is. The main focus in this study is therefore to examine the effectiveness of the two industries on the Stockholm Stock Exchange. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Effective interest rate.

Din email-adress: