Sökning: "Effektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 708 uppsatser innehållade ordet Effektivisering.

 1. 1. Effektivisering av materialflöden utifrån lean production och flaskhalsteori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Tobias Bartling; San Sammalisto; [2017]
  Nyckelord :Lean production; Value stream mapping; Bottlenecks; lean production; värdeflödesanalys; flaskhalsar;

  Sammanfattning : Dagens företag blir allt mer resursbejakande. Ett sätt att bli mer effektiva med resurser är lean production, en strategisk metod som går ut på att eliminera slöseri. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av ett materialflöde på en centraliserad sterilteknisk enhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Co; Louise Bergbom; [2016-09-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svensk sjukvårds allt mer påtagliga utmaning i form av ett ökat inflöde av patienter gör attkraven på kostnadseffektivitet ökar. Numera syns logistik och processtyrning ofta somverktyg för förbättringsarbete även inom vården.Studien är genomförd på Mölndals steriltekniska enhet. LÄS MER

 3. 3. Human Resources påverkan på hållbarhetsarbete - En studie om samarbete mellan HR- och hållbarhetsavdelningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Lans; Mikaela Tillman; [2016-06-29]
  Nyckelord :Human Resource HR ; Human Resource Management HRM ; Corporate Social Responisibility CSR ; Hållbarhetsintegration.;

  Sammanfattning : Med rådande globala klimatproblem blir företags hållbarhetsarbete en allt viktigare fråga. Argument varför företag bör integrera ett hållbart perspektiv i sin verksamhet är externa påtryckningar från samhället och interna ambitioner att bidra till en positiv samhällsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Implementering av Lean-verktyg vid effektivisering av dagkirurgisk vård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Raymond Ke; Jacky Lam; [2016-06-29]
  Nyckelord :Lean; sjukvård; Lean-verktyg; val av Lean-verktyg; dagkirurgi; implementering; implementeringsprocess;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker vilka Lean-verktyg som är lämpliga för att hantera problem inom dagkirurgi. Avsikten med studien är att främja förståelsen för implementationsprocessen och valet av Lean-verktyg för att hjälpa forskare att välja rätt verktyg vid lösning av Lean-relaterade problem inom sjukvården, närmare bestämt dagkirurgi. LÄS MER

 5. 5. Sygeplejeopgaver på skadestue – At møde mennesker i behov af hjælp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jan Nielsen; [2016-06-03]
  Nyckelord :Patient experience; Emergency nursing; Emergency care; Waiting time; Nursing care; Patient satisfaction; Triage;

  Sammanfattning : Denne litteraturstudie omhandler, hvordan søgende til skadestuen med f.eks lavprioriteringeller ældre udsættes for lang ventetid og brist på information. Det påvirker besøgets kvalitet ogder findes en risiko for omsorgssvigt ved besøget. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Effektivisering.

Din email-adress: