Sökning: "Effektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 827 uppsatser innehållade ordet Effektivisering.

 1. 1. EFFEKTIVSERING AV DET SOCIALA ARBETET - socialsekreterares upplevelser av att arbeta med ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Abdullah Al-juboori; Malin Sandén; [2018]
  Nyckelord :Effektivisering; Effektiviseringskrav; Ekonomiskt bistånd; Kvalité; New Public Management; Produktivitet; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : The aim of this study was to research social workers’ experiences of the efficiency in their work within the field of financial assistance. Furthermore, the study aims to examine whether the requirements of efficiency affect the way they execute their work. LÄS MER

 2. 2. Att koppla av och koppla bort eller att koppla av och koppla upp : en fenomenologisk analys av upplevelsen kring mobiltelefonanvändning i vardagen och på semestern

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Filippa Sylvander; Amanda Martinsson; [2018]
  Nyckelord :fenomenologi; upplevelse av närvaro; mobiltelefonanvändning; vardag; semester; organisering; tid; rum; plats; effektivisering; dubbel närvaro; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar söka kunskap i hur sex utvalda respondenter förstår sin fysiska och mentala närvaro i förhållande till sin mobiltelefonanvändning i vardagen och vidare hur upplevelsen tar sig till uttryck i samband med användning av mobiltelefonen under en semester. Uppsatsen undersöker även hur en moralisk dimension eventuellt påverkar respondenternas sätt att förhålla sig till sitt användande av mobiltelefonen i både en vardags och en semesterkontext. LÄS MER

 3. 3. REKOMMENDERAT AV EN VÄN En kvalitativ intervjustudie om hur konsumenter uppfattar influencers i digital marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emil Karlsson; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå: GrundnivåTermin/år: Vt 2017Handledare: Mathias FärdighKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 47 sidor exkl. referenser och bilagorAntal ord: 18 421 ord exkl. LÄS MER

 4. 4. Automation - Ett stöd eller substitut för den mänskliga arbetskraften? En studie om tillämpning av automation inom tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rebecca Eriksson Ställvik; Helena Frones; [2017-09-05]
  Nyckelord :Automation; digitalisering; arbetsetik; tjänsteföretag; effektivisering; personalpåverkan;

  Sammanfattning : It is a fact that digitalisation have revolutionized and transformed the way humans liveand communicate. The digital development has not only had an impact on peoples’general lives but also impacted the workspace where more work has been automatedbecause of the economic benefits. LÄS MER

 5. 5. Hur styrning påverkar förutsättningar för lärande -en fallstudie av kommun LaDs styrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Andersson; Johanna Rosén; [2017-08-17]
  Nyckelord :Styrning; lärande; offentlig sektor; kommun; fallstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Styrning i offentlig sektor har förändrats över tid med ett ständigtfokus på effektivisering och rättssäkerhet. Under senare tid har granskning och kontroll fått ettför stort utrymme i styrningen, vilket har skett på bekostnad av ett lärandeperspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Effektivisering.

Din email-adress: