Sökning: "Effektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 766 uppsatser innehållade ordet Effektivisering.

 1. 1. Vägen är mödan värd : Den digitala transformationens påverkan på organisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Bengtsson; Jinya Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Digital transformation; business model; business model transformation; digital business strategy; Digital transformation; digital strategi; affärsmodell; strategi; digitalisering; organisationsförändring; affärsmodellcanvas;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur påverkas organisationer vid digitala transformationer?  Syfte: Uppsatsens primära syfte är att redogöra för hur en digital transformation har påverkat organisationers affärsmodeller samt påverkat verksamheters användande av strategier. Vi ämnar även att undersöka varför organisationer genomgick en digital transformation och vad som önskades att uppnås med förändringen. LÄS MER

 2. 2. Packing Operation Efficiency at DSV Solutions

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Patrik Ljung; Robin Marpurg; [2017]
  Nyckelord :Plockning; plockningsprocess; värdeskapande; icke-värdeskapande; effektivisering; lagereffektivisering; lager; transport; lagertransport; tidsstudie; processkartläggning; plockslinga;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka plockningsprocessen hos DSV Solutions i Norrköping och ta fram rekommendationer hur om hur plockningsprocessen kan tidseffektiveras. För att undersöka plockningsprocessen används observationer, tidsstudie, intervju och en workshop. LÄS MER

 3. 3. Digitala attityder och kommunikation i förändringsprocessen : Förändringsledning och utmaningar vid införandet av e-arkiv i små kommuner

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Linda Rytterfelt; [2017]
  Nyckelord :digital archive; archive; digitalisation; change management; communication; knowledge management; information management; document management; e-arkiv; arkiv; digitalisering; förändringsprocess; förändringsledning; kommunikation; knowledge management; dokumenthantering; dokumentstyrning; informationshantering;

  Sammanfattning : Denna studie om utmaningar i införandeprocessen av e-arkiv, visar att digitalisering är komplext och snarast saknar facit. Däremot har studien kunnat visa på viktiga moment och indikationer för hur förändringsprocesser i kommunala verksamheter, speciellt mindre kommuner och verksamheter, kan bedrivas. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av informationsflödet inom en offentlig organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Christoffer Assgård; [2017]
  Nyckelord :Information flow; Intranet; Information supply; Push and Pull; Specification demands; Information channels; Auto Layout; Swift; Design Science; Mobile; Smartphone; App; Application; Design Science; Requirements Engineering RE ; Informationsflöde; Intranät; Informationsförsörjning; Push och Pull; Krav och Kravspecifikation; Informationskanaler; Design Science; Requirements Engineering RE ;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka vilka problem den offentliga organisationen har vad gäller informationsflödet inom organisationen samt föreslå en lösning på detta. För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: Vilka problem har en offentlig organisation med informationsflödet? Hur kan en kravspecifikation bidra till en effektivisering av informationsflödet inom en offentlig organisation? Metod – För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie utförts på en offentlig organisation. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av innebandysarg : För effektivisering av demontering och montering

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Samira Ghafari; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis are executed during the spring of 2017 within the program in Innovation and Design at Karlstad University. The mission is in collaboration with Karlstad municipality and is a further development of the project "Future Flexible Sports Hall", 2015. ? The project consist of developing a floorball rink. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Effektivisering.

Din email-adress: