Sökning: "Effektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 688 uppsatser innehållade ordet Effektivisering.

 1. 1. EFFEKTIVSERING AV DET SOCIALA ARBETET - socialsekreterares upplevelser av att arbeta med ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Abdullah Al-juboori; Malin Sandén; [2018]
  Nyckelord :Effektivisering; Effektiviseringskrav; Ekonomiskt bistånd; Kvalité; New Public Management; Produktivitet; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : The aim of this study was to research social workers’ experiences of the efficiency in their work within the field of financial assistance. Furthermore, the study aims to examine whether the requirements of efficiency affect the way they execute their work. LÄS MER

 2. 2. EFFEKTIVISERING AV LOGISTIKFLÖDET

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Fredrik Shahin; Haya Al-Samarrai; [2018]
  Nyckelord :Logistic; waste; value-creating work; APD-plan; storage areas; Logistik; slöseri; värdeskapande arbete; APD-plan; upplagsytor;

  Sammanfattning : Idag är ett av de mer komplicerade byggprojekten i Sverige i full gång, nämligen ombyggnationen av Slussen i Stockholm. Orsakerna till detta är bland annat att den tidigare Slussen var i så pass dåligt skick och att Mälarens reglering behöver förändras för att möjliggöra en ökad avtappning av vatten. LÄS MER

 3. 3. Applicering av ett LEAN förhållningssätt vid en ökad volym vid materialhantering En fallstudie på ABB

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Kajsa-Stina Häggqvist; [2018]
  Nyckelord :Inventory; Volume increase; Warehouse; Material handling; Layout; Non-valueadded activities;

  Sammanfattning : ABSTRACT Purpose: The purpose of the study is to present what a big increase of volume at the material handling process would mean for a company, and how different processes within the handling process would be affected. This study will show, non-value-added processes that can exist within the material handling are also visualized, and how to make a potential effectivization. LÄS MER

 4. 4. Att koppla av och koppla bort eller att koppla av och koppla upp : en fenomenologisk analys av upplevelsen kring mobiltelefonanvändning i vardagen och på semestern

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Filippa Sylvander; Amanda Martinsson; [2018]
  Nyckelord :fenomenologi; upplevelse av närvaro; mobiltelefonanvändning; vardag; semester; organisering; tid; rum; plats; effektivisering; dubbel närvaro; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar söka kunskap i hur sex utvalda respondenter förstår sin fysiska och mentala närvaro i förhållande till sin mobiltelefonanvändning i vardagen och vidare hur upplevelsen tar sig till uttryck i samband med användning av mobiltelefonen under en semester. Uppsatsen undersöker även hur en moralisk dimension eventuellt påverkar respondenternas sätt att förhålla sig till sitt användande av mobiltelefonen i både en vardags och en semesterkontext. LÄS MER

 5. 5. Minimering av slöseri i processindustrier : En fallstudie vid BillerudKorsnäs AB i Karlsborg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pontus Lundbäck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens processindustrier kännetecknas av stora och tunga maskiner som arbetar i högt tempo med att förädla råmaterial för att skapa värde åt kund. Produkterna som tillverkas tävlar ofta över prissättning vilket ställer krav på en kostnadseffektiv produktionsprocess för att göra företaget konkurrenskraftigt på marknaden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Effektivisering.

Din email-adress: