Sökning: "Effektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 724 uppsatser innehållade ordet Effektivisering.

 1. 1. Arbetstidsförkortningens ideologiska rationalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jakob Asph Dahlin; Jonas Fäldt; [2017-01-24]
  Nyckelord :sex timmars arbetsdag; arbetstidsförkortning; diskurs; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka hur införandet av sex timmars arbetsdag inom socialtjänsten diskuterats bland politiker och tjänstepersoner. Dessutom har vi analyserat vad som ligger till grund för den undersökta diskussionen och vad för roll den kan komma att spela i en bredare social kontext. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg och undervisning i samhällskunskap

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofi Back; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas allt mer av digitalisering och olika digitala verktyg används inommånga av samhällets områden, däribland skolan. Det har blivit allt vanligare med satsningar på1:1, en dator till varje elev, inte minst på svenska gymnasieskolor. LÄS MER

 3. 3. Karlläggning och analys av lagerlayout : Effektivisering av plock- och utleveransprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Jakob Helander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Effektivitet i socialtjänsten. En kvalitativ studie om effektivisering utifrån kostnad och klienter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nathalie Lindvall; [2017]
  Nyckelord :New Public Management; Efficiency; Social Workers; Maintenance support; children and young people; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to make researches into the experiences of the social welfare secretaries about the work of the organization with streamlining from cost- and client efficiency with emphasis on units that work with children and youths as well as welfare. The study was provided and accomplished by using a qualitative method and semi structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Konsultmäklare inom offentlig upphandling : Konstlat upplägg eller effektivisering av offentliga medel?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :David Ljungberg; [2017]
  Nyckelord :Offentlig upphandling Konsultmäklare;

  Sammanfattning : Upphandling är i dagsläget mer aktuellt än någonsin. Den 1 januari 2017 trädde de reviderade lagarna om upphandling kraft,vilket lett till att en del problem försvunnit och en del nya har uppkommit. Lagarna ska reglera köpen för alla de upphandlingspliktiga inköp som det offentliga gör. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Effektivisering.

Din email-adress: