Sökning: "Effektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 720 uppsatser innehållade ordet Effektivisering.

 1. 1. Arbetstidsförkortningens ideologiska rationalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jakob Asph Dahlin; Jonas Fäldt; [2017-01-24]
  Nyckelord :sex timmars arbetsdag; arbetstidsförkortning; diskurs; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka hur införandet av sex timmars arbetsdag inom socialtjänsten diskuterats bland politiker och tjänstepersoner. Dessutom har vi analyserat vad som ligger till grund för den undersökta diskussionen och vad för roll den kan komma att spela i en bredare social kontext. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg och undervisning i samhällskunskap

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofi Back; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas allt mer av digitalisering och olika digitala verktyg används inommånga av samhällets områden, däribland skolan. Det har blivit allt vanligare med satsningar på1:1, en dator till varje elev, inte minst på svenska gymnasieskolor. LÄS MER

 3. 3. Effektivitet i socialtjänsten. En kvalitativ studie om effektivisering utifrån kostnad och klienter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nathalie Lindvall; [2017]
  Nyckelord :New Public Management; Efficiency; Social Workers; Maintenance support; children and young people; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to make researches into the experiences of the social welfare secretaries about the work of the organization with streamlining from cost- and client efficiency with emphasis on units that work with children and youths as well as welfare. The study was provided and accomplished by using a qualitative method and semi structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Implementation of a flightstrip-less system at Östgöta controlcentral

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Niklas Glas; Johannes Hedström; [2017]
  Nyckelord :Implementation; arbetsmetodik; stripplöst; pappersstripp; hjälpmedel; effektivisering; situational awareness;

  Sammanfattning : Each year the number of flights around the world increases, and to be able to counter the increase of traffic the air traffic control (ATC) and the systems they use to control the traffic must be developed in the same pace. This is something that bigger ATCC’s around the world has gone through and experienced. LÄS MER

 5. 5. Att styra eller inte styra, det är frågan. En kvalitativ textanalys av e-förvaltning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Bengtsson; Alexandra Julin; [2017]
  Nyckelord :e-förvaltning; styrning; NPM; det offentliga etoset; Law and Political Science;

  Sammanfattning : E-förvaltning är ett omfattande begrepp som i sin enkelhet betyder användandet av digitala lösningar inom den offentliga förvaltningen. Denna uppsats behandlar eförvaltning och dess styrning i Sverige. Utgångspunkten är två av E-delegationens betänkanden där delegationen behandlar organiseringen och styrningen av eförvaltning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Effektivisering.

Din email-adress: