Sökning: "Elderly"

Visar resultat 1 - 5 av 1649 uppsatser innehållade ordet Elderly.

 1. 1. Den nya pensionsreformens påverkan på jämställdhet - En uppsats om kvinnliga och utrikesfödda fattigpensionärer i EU:s mest jämställda land

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Jansson; [2018-03-12]
  Nyckelord :pension; jämställdhet; invandrare; välfärd; fattigdom; pensions; equality; immigrants; welfare; poverty;

  Sammanfattning : This bachelor thesis focuses on the latest pension reform that took place in Sweden during the beginning of the 21st century and what its effect has been on the pensions of women andimmigrants. Sweden is the prototype of the socialdemocratic welfare regim and is known forits universal and generous welfare provisions. LÄS MER

 2. 2. Äldres olika behov - biståndshandläggares berättelser om äldres psykiska och sociala behov

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Frida Carlsson; [2018]
  Nyckelord :needs; decision-making; Social Services Act; assistance benefits; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe and analyse how case-workers manage the mental and social needs within elderly care. Many elderly suffer from mental illness, depression och loneliness. The study was conducted by qualitative semistructured interviews with case-workers through a targeted selection process. LÄS MER

 3. 3. Individen bakom sjukdomen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :Brukare; Gräsrotsbyråkrati; Handlingsutrymme; Kognitiv svikt; Professionsetik; Samtycke; Självbestämmande; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur biståndshandläggare upplever mötet med äldre med kognitiv svikt avseende problem och möjligheter med att inhämta samtycke. Studien baseras på en kvalitativ metod och med stöd av intervjusamtal med fem biståndshandläggare eftersöks en djupare förståelse för deras arbete med äldre med kognitiv svikt. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ undersökning om hur socialsekreterare arbetar med bedömningar av stöd inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Helda Keryakuz; Egzona Regjaj; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The goal of this study was to see how care managers take care of the elders and how they supply to their needs. We gathered our data from five semi-structured interviews. All the participating care managers work in Stockholm. LÄS MER

 5. 5. "Det väcker fler etiska funderingar när det gäller äldre personer" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser kring den etiska synen på äldre med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Evelina Sandbäck; Jonna Selin; [2018]
  Nyckelord :Elderly; alcoholism; addiction; ethic; assessment; ageism; Äldre; alkoholmissbruk; etik; bedömning; ålderism;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how social workers looked at the possibility that their ethical view of elderly with alcohol abuse affects their assessments. We used semi structured interview, where we interviewed six social workers that works with addiction. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Elderly.

Din email-adress: