Sökning: "Elin Eliasson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Elin Eliasson.

 1. 1. Äldreboomen slår ner- hur politiker konstruerar framtidens äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Bredahl; Elin Eliasson; [2017]
  Nyckelord :Elderly care; future; welfare state; discursive psychology; politicians.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden the care of elderly is often criticized. Knowing that the average life expectancy is steadily increasing as well as the population of elderly we wished to examine how society is planning for the future. LÄS MER

 2. 2. En litteraturöversikt om kvinnors upplevelse av sexuell hälsa till följd av bröstcancerbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elin Eliasson; Jennifer Nordström; [2017]
  Nyckelord :Breast Cancer; Sexual Health; Side effects; Treatment; Bröstcancer; Sexuell Hälsa; Biverkningar; Behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige idag. Cancerbehandling består ofta av kombinerade behandlingsmetoder och kan ha omfattande biverkningar. Bröstcancerbehandling kan försätta kvinnan i menopaus, leda till fatigue, håravfall och innebära kroppsliga förändringar. LÄS MER

 3. 3. Stimulerande väntan : Att formge för barnens väntrum inom vårdmiljö

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Elin Eliasson; [2017]
  Nyckelord :Design; barnmöbler; sjukvård; möbeldesign;

  Sammanfattning : Efter min tre år som student på Malmstens har ett intresse mot rum och dess påverkan hosmänniskor vuxit fram hos mig. Jag har undermedvetet sökt mig till situationer där möbler blir något mer än att till exempel sitta, utan ska vara flerfunktionella, smarta och ha olika värden psykologiskt. LÄS MER

 4. 4. Internationalization as a Necessary Evil. Why Japanese SMEs Hesitate to Expand Internationally and the Manager's Influence on Internationalization Decisions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elin Christiansson; Hanna Eliasson; [2016-10-12]
  Nyckelord :Japan; ; SMEs; internationalization; decision-making; managerial influence;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 5. 5. Konkurrens mellan betaltjänst och gratistjänst för beräkningar av transportutsläpp - En fallstudie på Network for Transport Measures situation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Eliasson; Elisabeth Tran; [2016-06-29]
  Nyckelord :NTM; beräkningsverktyg; betaltjänst; gratistjänst; konkurrens; affärsmodell; SWOT analys;

  Sammanfattning : Dagens konsumenter, tillverkare och organisationer ställer allt oftare miljökrav på varor ochtjänster som de använder. För att kunna använda argumentet om miljöfördelar från ett företagsprodukter eller tjänster måste de kunna redovisa miljöeffekterna i processen och heladistributionskedjan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Elin Eliasson.

Din email-adress: