Sökning: "Elisabeth Bursell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Bursell.

  1. 1. Faktorer som påverkar patienters upplevelse av omvårdnad under sin vistelse på akutmottagning. : - En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Elisabeth Bursell; Susanna Elverson; [2016]
    Nyckelord :Emergency department; literature review; nurse; nursing care; patient perspective.; Akutmottagning; litteraturöversikt; omvårdnad; patienters upplevelser; sjuksköterskan.;

    Sammanfattning : Bakgrund: På en akutmottagning kommer patienter i olika tillstånd och behov. Det ärsjuksköterskan som ofta gör de första bedömningarna och därför är det av stor vikt attbemötandet från sjuksköterskan är positivt för att skapa trygghet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Elisabeth Bursell.

Din email-adress: