Sökning: "Elisabeth Sandlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Sandlund.

  1. 1. Intensivläsning : En interventionsstudie med upprepad läsning av ord och text

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

    Författare :Elisabeth Sandlund; [2017]
    Nyckelord :Simple view of reading; läsinlärning; avkodning; läsflyt; läsförståelse; motivation;

    Sammanfattning : The aim of the study was to investigate if an intensive reading intervention based on decoding word and text through repeated reading could improve the students’ reading fluency and thereby their reading comprehension. Reading fluency can be defined as reading with suitable speed, good decoding and word recognition, by using prosody and showing understanding of what has been read. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Elisabeth Sandlund.

Din email-adress: