Sökning: "Elisabeth Tran"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Tran.

  1. 1. Konkurrens mellan betaltjänst och gratistjänst för beräkningar av transportutsläpp - En fallstudie på Network for Transport Measures situation

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Elin Eliasson; Elisabeth Tran; [2016-06-29]
    Nyckelord :NTM; beräkningsverktyg; betaltjänst; gratistjänst; konkurrens; affärsmodell; SWOT analys;

    Sammanfattning : Dagens konsumenter, tillverkare och organisationer ställer allt oftare miljökrav på varor ochtjänster som de använder. För att kunna använda argumentet om miljöfördelar från ett företagsprodukter eller tjänster måste de kunna redovisa miljöeffekterna i processen och heladistributionskedjan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Elisabeth Tran.

Din email-adress: