Sökning: "Elisabeth karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Elisabeth karlsson.

 1. 1. Ungdomars attityder till oral hälsa och upplevelse av att ha fått ta del av en beteendevetenskaplig intervention samt dess effekt på munhygienbeteende.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Elisabeth Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Dental care; mixed-methods; sense of coherence; transtheoretical model; Känsla av sammanhang; mixad metod; tandvård; transteoretiska modellen;

  Sammanfattning : Syfte: Pröva en integrerad metod av den transteoretiska modellen och begreppet känsla av sammanhang hos ungdomar gällande munhygienbeteende och upplevelse av intervention och reflektioner kring oral hälsa. Metod: Studien utfördes med en mixad metod. Urvalet bestod av 20 ungdomar där 11 valde att delta. LÄS MER

 2. 2. GAP-analys inför införandet av ISO 9001:2015

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :LISA KARLSSON; ELISABETH ÅSBERG; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet och identitet : en intervjustudie om förskollärares arbete med flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elisabeth Andersson; Lovisa Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Den mer kompetente andre; didaktik; flerspråkighet; förskolan; förskollärare; identitet; metoder; proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Idag finns många barn på våra förskolor som är flerspråkiga och enligt läroplanen för förskolan ska barnen främjas i sin modersmålsutveckling liksom i utvecklingen av det svenska språket (Skolverket, 2016). Dessutom hör språk och identitetsutveckling ihop (a.a.). LÄS MER

 4. 4. Den fria leken i förskolan : med fokus på pedagogers roll vid lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elisabeth Ålander; Marie Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Barn; fri lek; förskola; material; pedagog; rum;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger agerar under den fria leken. Med denna studie vill vi se hur dessa ger barnen utrymme och material för att den fria leken ska skapas och utvecklas. Studien har baserats på intervjuer och observationer på två förskoleavdelningar på en förskola i mellersta Sverige. LÄS MER

 5. 5. Is Your Facebook Identity in Line with Beloved Betty, Anxious Ann or Critical Catharina? - A study of consumers’ creation of a Facebook identity through Facebook usage and its implication for social media marketing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elisabeth Karlsson; Sofia Singer; [2014-12-05]
  Nyckelord :Social Media Marketing; Identity Creation; Facebook Usage; Consumer Culture Theory; Symbolic Interactionism;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Elisabeth karlsson.

Din email-adress: