Sökning: "Ellinor Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ellinor Bengtsson.

 1. 1. Bild i förskolan : traditioners påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ellinor Bengtsson; Carolina Svärdh; [2017]
  Nyckelord :Traditioner; Kreativitet; Bild; Modeller; Inspirationsbilder; Barn; Förskola;

  Sammanfattning : Inledning Detta examensarbete handlar om bildpedagogiska traditioners påverkan på barns bildskapande iförskolan. Användandet av modeller vid exempelvis påsk- och julpyssel har vi upplevt som vanligt förekommande i förskolan och detta intresserar oss då vi på några förskolor sett att pedagoger styrt barnen när de använt modeller. LÄS MER

 2. 2. Barns och föräldrars uppfattningar av slutenvården och bemötande från sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Felicia Bengtsson; Ellinor Åkerberg; [2016]
  Nyckelord :Child; Parents; Perception; Hospitalization; Barn; Föräldrar; Uppfattning; Sjukhusvistelse;

  Sammanfattning : Background: How nurses treats the patients is always important, especially when caring for children. With this aspect in mind good communication and information are key aspects for trust and cooperation with families. LÄS MER

 3. 3. Barns rätt till en egen sexualitet : En kvalitativ studie om vilket synsätt som används i förskolan för bemötande av barns sexualitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elverskog Malin; Bengtsson Ellinor; [2014]
  Nyckelord :Barn; förskola; sexualitet; integritet; synsätt; osäkerhetsfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete var att utifrån bildande av en fokusgrupp kunna representera och skildra förskollärares erfarenheter och tankar kring små barns sexuella uttryck och hur de bemöter sådana. Avsikten var att samla ihop material för att kunna skildra och belysa vad som gör ämnet så tabubelagt och svårt att bearbeta. LÄS MER

 4. 4. C-reportage

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Ellinor Bengtsson; [2012]
  Nyckelord :kontrollmakt; storebrorsmentalitet; livsnorm; folkhälsofrågor; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Svårigheter med att redovisa enligt IAS/IFRS

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Desirée Bengtsson; Ellinor Hedman; Madelene Sundqvist; [2008]
  Nyckelord :IAS; IFRS; Redovisning;

  Sammanfattning : Börsnoterade europeiska företag ska från och med 1 januari 2005 tillämpa de internationella redovisningsstandarder som antagits av EU. Standarderna benämns International Accounting Reporting Standard, IAS och International Financial Reporting Standard, IFRS. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ellinor Bengtsson.

Din email-adress: