Sökning: "Ellinor Mattsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ellinor Mattsson.

 1. 1. Vårdkulturens betydelse för sjuksköterskans arbetstillfredsställelse - en integrerad kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Ellinor Mattsson; Emilia Thurfjell; [2017]
  Nyckelord :Vårdkultur; arbetstillfredsställelse; sjuksköterska; omvårdnad; integrerad kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Vårdkultur har en direkt påverkan på sjuksköterskors kliniska arbete. En vårdkultur är de tankar, handlingar, varande och känslor som delas av vårdgivare inom samma kontext. Syftet är att sammanställa kunskap om vårdkulturens betydelse för sjuksköterskans arbetstillfredsställelse. LÄS MER

 2. 2. Transparens: konsumenters inblick i den textila branschen : Ett medel för att öka medvetenhet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Eriksson; Ellinor Mattsson; Johanna Vretlund; [2017]
  Nyckelord :Transparency; Social responsibility; Communication; Consumer attitudes; TRA; Textile supply chain; Transparens; Samhällsansvar; Kommunikation; Konsumentattityder; TRA; Textil värdekedja;

  Sammanfattning : Transparency is a business approach which has become more and more popular for fashion companies to apply in recent years. The purpose of transparency is to publish internal company information for stakeholders. Most often, the information is about how companies act socially, environmentally and economically. LÄS MER

 3. 3. Transparens: konsumenters inblick i den textila branschen : Ett medel för att öka medvetenhet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Eriksson; Ellinor Mattsson; Johanna Vretlund; [2017]
  Nyckelord :Transparency; Social responsibility; Communication; Consumer attitudes; TRA; Textile supply chain; Transparens; Samhällsansvar; Kommunikation; Konsumentattityder; TRA; Textil värdekedja;

  Sammanfattning : Transparency is a business approach which has become more and more popular for fashion companies to apply in recent years. The purpose of transparency is to publish internal company information for stakeholders. Most often, the information is about how companies act socially, environmentally and economically. LÄS MER

 4. 4. Partners upplevelse av att leva tillsammans med en person som lider av depression : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Ellinor Mattsson; Maja Nordström; [2016]
  Nyckelord :depression; experiences; partners; partners’ perspective; caregiving burden; depression; erfarenheter; anhörig; anhörigperspektiv; belastning;

  Sammanfattning : Background: Depression is a common condition that affects the life of the person suffering from depression as well as their surroundings. Relatives of the person suffering from depression are affected by the condition and among these the partner is one of the most affected. LÄS MER

 5. 5. Vuxna patienters erfarenheter av vårdande beröring inom somatisk vård på sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Nora Mattsson; Ellinor Pihl; [2016]
  Nyckelord :Caring touch; experience; massage; patient; tactile; vårdande beröring; erfarenhet; massage; patient; taktil;

  Sammanfattning : Background: Touch plays an important role throughout the life of humans. It can be used to comfort, to support and to soothe. It can reinforce what is being said and done. During illness a patient can experience a lack of touch, which can be detrimental to a person's health. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ellinor Mattsson.

Din email-adress: