Sökning: "Ellinor Mattsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ellinor Mattsson.

 1. 1. Partners upplevelse av att leva tillsammans med en person som lider av depression : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Ellinor Mattsson; Maja Nordström; [2016]
  Nyckelord :depression; experiences; partners; partners’ perspective; caregiving burden; depression; erfarenheter; anhörig; anhörigperspektiv; belastning;

  Sammanfattning : Background: Depression is a common condition that affects the life of the person suffering from depression as well as their surroundings. Relatives of the person suffering from depression are affected by the condition and among these the partner is one of the most affected. LÄS MER

 2. 2. Vuxna patienters erfarenheter av vårdande beröring inom somatisk vård på sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Nora Mattsson; Ellinor Pihl; [2016]
  Nyckelord :Caring touch; experience; massage; patient; tactile; vårdande beröring; erfarenhet; massage; patient; taktil;

  Sammanfattning : Background: Touch plays an important role throughout the life of humans. It can be used to comfort, to support and to soothe. It can reinforce what is being said and done. During illness a patient can experience a lack of touch, which can be detrimental to a person's health. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ellinor Mattsson.

Din email-adress: