Sökning: "Elsa Lindén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elsa Lindén.

  1. 1. Kvinnors erfarenhet av att leva med depression : En litteraturstudie av självbiografisk skönlitteratur

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Carola Christensson; Elsa Lindén; [2018]
    Nyckelord :Depression; erfarenhet; KASAM; kvinnor;

    Sammanfattning : Bakgrund: Över 300 miljoner människor i världen uppskattas lida av depression och i Sverige antas var femte individ drabbas någon gång i livet. Andelen kvinnor som drabbas av depression och ångest är större än andelen män, nästan var fjärde kvinna får diagnosen depression någon gång under sitt liv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Elsa Lindén.

Din email-adress: