Sökning: "Emelie Johnson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emelie Johnson.

 1. 1. A nexus assessment of Energy and Water in Rwanda

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Emelie Johnson; Josefine Axelsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rwanda is a small country in Central Africa with plans on 100% electrification and 60% renewable energy in the electricity mix by 2030. Today 31% of the country’s population has access to electricity and hydropower yields approximately half (44%) of the country’s electricity generation. LÄS MER

 2. 2. Girls just wanna have fun… Diskursanalytisk studie av Sveriges största tekniksajt för tjejer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Therese Johnson; Emelie Zander; [2010]
  Nyckelord :Myter; Semiotik; Kön; Genus; Genussystem; Girls Gaze; Lilla Gumman; Maskulinitet; Kritisk diskursanalys; Socialkonstruktionism; Könspsykologi; Kvinnor och teknik; Kvinnosyn; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet i denna kvalitativa uppsats är att, utifrån ett genusperspektiv, synliggöra Lilla gummans diskursiva uttryck för kön och teknik, samt söka en förståelse kring hur dessa uttryck kan ha en normsättande funktion. Tre avsnitt ur tekniksajten Lilla gumman samt 15 artiklar som behandlar sajtens verksamhet undersöks med kritisk diskursanalys som metodologiskt angreppssätt. LÄS MER

 3. 3. Why do public companies use short-term incentives? : A qualitative study of Boliden, Nordea, Johnson & Johnson, Q-Med and Siemens

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Westerman; Emelie Strandberg; [2009]
  Nyckelord :agent theory; financial incentive programmes; bonus; design of incentive programmes;

  Sammanfattning : Despite of the financial crisis managers are receiving large financial short-term incentives in form of bonuses. This has been criticized in the media and by governments, shareholders and numerous of studies have been made about financial incentives and whether they work or not and the results vary. LÄS MER

 4. 4. Hedersrelaterat våld. En undersökning av gränsdragningen mellan föräldrars vårdnadsansvar och brottet olaga frihetsberövande

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Johnson; [2008-03-18]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar huvudsakligen till att utreda den oklara gränsen mellan föräldrars vårdnadsansvar och brottet olaga frihetsberövande. En sådan problematik återfinns ofta i familjer som präglas av starka hederskulturella regler. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Emelie Johnson.

Din email-adress: