Sökning: "Emil Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Emil Eriksson.

 1. 1. Musikämnets kärninnehåll - En studie av musikundervisningens innehåll i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Emil Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Elementary School; Educational Science; Ämnesinnehåll; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Grundskola; Music Education; Secondary School; Subject Content; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilket konkret innehåll musiklärare i grundskolan lär ut, och vilka motivationer de uppger till valet av innehåll. Studien genomfördes i form av enkätstudie där två urvalsgrupper ombads besvara frågor om undervisningens innehåll rörande de avgränsade områdena Ackord, Rytm samt Noter och teori. LÄS MER

 2. 2. Practical analysis of the Precision Time Protocol under different types of system load

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Emil Gedda; Anders Eriksson; [2017]
  Nyckelord :ptp; ieee1588; accuracy; precision; time synchronization; clocks; stability; system load; real time system;

  Sammanfattning : The existence of distributed real-time systems calls for protocols for high accuracy time synchronization between devices. One such protocol, the Precision Time Protocol (PTP) reaches sub microsecond synchronization precision. PTP can be implemented both in hardware and software. LÄS MER

 3. 3. System collaboration and information sharing using DDS technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för datorteknik

  Författare :Emil Eriksson; [2016]
  Nyckelord :DDS; information sharing; middleware;

  Sammanfattning : Just as the Internet of Things is set to change how devices are being used and connected in society in general, the Industrial Internet of Things will change the industries. In an industrial production line there are often many heterogeneous devices, and the requirements on the real-time properties of the communication between them are often strict. LÄS MER

 4. 4. Konkretare språk : Om abstraktionens påverkan på myndighetsinformation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emil Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Information design; readability; plain language; informationsdesign; textdesign; klarspråk; myndighetsspråk; läsbarhet; mottagaranpassning; stilistik;

  Sammanfattning : Skriftlig information från myndigheter har ofta ett rykte om sig att vara tungläst och svår att förstå. Detta trots att det finns lagkrav på att information från myndigheter ska vara skriven på ett lätt och begripligt sätt. LÄS MER

 5. 5. "En riktig Tom of Finland-man" : En diskursanalys över hur maskulinitet och sexualitet konstruerats i svenska och finlandssvenska medier som skrivit om konstnären Tom of Finland

  L3-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emil Eriksson Risve; [2016]
  Nyckelord :Tom of Finland; Sexualitet; Maskulinitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att fördjupa kunskapen om Tom of Finland och hur maskulinitet och sexualitet har förklarats utefter hans konstnärskap i svenska och finska tidningsartiklar, skrivna på svenska. En queerteoretisk genusförståelse av artiklarnas beskrivning av bilderna och Tom of Finland har varit grundstommen uppsatsen syfte. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Emil Eriksson.

Din email-adress: