Sökning: "Emil Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Emil Eriksson.

 1. 1. Formulering av titandioxidmikrokapslar genom en sprayteknik

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi och kemiteknik

  Författare :Mate Saric; Mathias Westerlund; Viktor Eriksson; Oscar Hjorth; Emil Lukasiewicz; Erik Walkhed; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ett självförsörjande utomhusbad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Mårten Dahlberg Rosell; Emil Eriksson; Erik Jonasson; Clara Knudsen; Theodorik Leao; Kooscha-Kevin Rahimi Ata; Erik Strandler; Eric Widéen; [2017]
  Nyckelord :energi; solfångare; solceller; pool; elkraft; värme; värmepump;

  Sammanfattning : The municipal outdoor swimming pools of Bälingebadet, situated in Bälinge north of Uppsala, is today mostly heated by electric heating, and an insufficient solar heating system. Bälingebadet is managed by Sportfastigheter AB, which in turn is owned by Uppsala municipality. LÄS MER

 3. 3. Musikämnets kärninnehåll - En studie av musikundervisningens innehåll i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Emil Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Elementary School; Educational Science; Ämnesinnehåll; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Grundskola; Music Education; Secondary School; Subject Content; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilket konkret innehåll musiklärare i grundskolan lär ut, och vilka motivationer de uppger till valet av innehåll. Studien genomfördes i form av enkätstudie där två urvalsgrupper ombads besvara frågor om undervisningens innehåll rörande de avgränsade områdena Ackord, Rytm samt Noter och teori. LÄS MER

 4. 4. Practical analysis of the Precision Time Protocol under different types of system load

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Emil Gedda; Anders Eriksson; [2017]
  Nyckelord :ptp; ieee1588; accuracy; precision; time synchronization; clocks; stability; system load; real time system;

  Sammanfattning : The existence of distributed real-time systems calls for protocols for high accuracy time synchronization between devices. One such protocol, the Precision Time Protocol (PTP) reaches sub microsecond synchronization precision. PTP can be implemented both in hardware and software. LÄS MER

 5. 5. System collaboration and information sharing using DDS technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för datorteknik

  Författare :Emil Eriksson; [2016]
  Nyckelord :DDS; information sharing; middleware;

  Sammanfattning : Just as the Internet of Things is set to change how devices are being used and connected in society in general, the Industrial Internet of Things will change the industries. In an industrial production line there are often many heterogeneous devices, and the requirements on the real-time properties of the communication between them are often strict. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Emil Eriksson.

Din email-adress: