Sökning: "Emil Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Emil Eriksson.

 1. 1. System collaboration and information sharing using DDS technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för datorteknik

  Författare :Emil Eriksson; [2016]
  Nyckelord :DDS; information sharing; middleware;

  Sammanfattning : Just as the Internet of Things is set to change how devices are being used and connected in society in general, the Industrial Internet of Things will change the industries. In an industrial production line there are often many heterogeneous devices, and the requirements on the real-time properties of the communication between them are often strict. LÄS MER

 2. 2. Konkretare språk : Om abstraktionens påverkan på myndighetsinformation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emil Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Information design; readability; plain language; informationsdesign; textdesign; klarspråk; myndighetsspråk; läsbarhet; mottagaranpassning; stilistik;

  Sammanfattning : Skriftlig information från myndigheter har ofta ett rykte om sig att vara tungläst och svår att förstå. Detta trots att det finns lagkrav på att information från myndigheter ska vara skriven på ett lätt och begripligt sätt. LÄS MER

 3. 3. "En riktig Tom of Finland-man" : En diskursanalys över hur maskulinitet och sexualitet konstruerats i svenska och finlandssvenska medier som skrivit om konstnären Tom of Finland

  L3-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emil Eriksson Risve; [2016]
  Nyckelord :Tom of Finland; Sexualitet; Maskulinitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att fördjupa kunskapen om Tom of Finland och hur maskulinitet och sexualitet har förklarats utefter hans konstnärskap i svenska och finska tidningsartiklar, skrivna på svenska. En queerteoretisk genusförståelse av artiklarnas beskrivning av bilderna och Tom of Finland har varit grundstommen uppsatsen syfte. LÄS MER

 4. 4. Integration of microfluidic sample handlingwith ultra-sensitive magnetic bioassay usinghigh-Tc Superconducting Quantum InterferenceDevice readout

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Nanoteknologi och funktionella material

  Författare :Emil Eriksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Immunoassays are a very sensitive molecular diagnostics techniquethat uses biochemical reactions to measure concentration ofbiomolecules in a solution. ELISA is one of the most commonly usedtype, based on fluorescence, in routine medicaldiagnostics. It istime consuming and requires relatively large sample volumes. LÄS MER

 5. 5. Användares upplevda organisatoriska inflytande genom Self-Service BI

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Emil Andersson; Joachim Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : En ny trend inom användandet av Business Intelligence (BI) är inriktningen mot operationella arbetsuppgifter istället för långsiktiga strategiska användningsområden, vilket inte kräver någon specialistkunskap och möjliggör så kallad Self-Service BI. Forskning inom organisationsteori och BI har visat att det finns faktorer som kan påverka BI-användares inflytande och makt inom organisationer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Emil Eriksson.

Din email-adress: