Sökning: "Emil Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Emil Karlsson.

 1. 1. REKOMMENDERAT AV EN VÄN En kvalitativ intervjustudie om hur konsumenter uppfattar influencers i digital marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emil Karlsson; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå: GrundnivåTermin/år: Vt 2017Handledare: Mathias FärdighKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 47 sidor exkl. referenser och bilagorAntal ord: 18 421 ord exkl. LÄS MER

 2. 2. Analys av byggnadsintegrerade solceller ur ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Emil Karlsson; Viktor Sigfridsson; [2017]
  Nyckelord :Solceller; BIPV; Optimering;

  Sammanfattning : Syfte: De senaste åren har solcellsmarkande ökat stadigt. Trots detta stod de byggnadsintegrerade solcellerna endast för några få promille av den installerade effekten i Sverige under 2015. I takt med att marknaden ökar har priset för byggnadsintegrerade solceller sjunkit. LÄS MER

 3. 3. Utvecklandet av en standard för effektiv internlogistik : En fallstudie utförd på Inwido Production AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Richard Utbult; Emil Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Kata; lean; internlogistik; PDCA-cykel; standard; standardiserat arbetssätt; kundorderstyrd produktion; leveransservice; logistikkostnad;

  Sammanfattning : Dagens kunder kräver kvalitet, hög leveranssäkerhet och flexibilitet till ett så lågt pris som möjligt. Ska företaget behålla sin plats på marknaden krävs det att alla processer inom verksamheten ständigt utvecklas. LÄS MER

 4. 4. Spelvanor, sociala medier och betyg bland högstadieelever

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emil Vahlgren; Linnéa Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Videogames; social media; secondary school; school achievement; distraction;

  Sammanfattning : Studier har visat på att sociala medier är den mest använda aktiviteten på internet och 90 procent av ungdomarna mellan 16 och 24 deltar i någon form på sociala medier. Detta har visat sig leda till distraktion och tappad information hos elever samt att elever med en hög användning av sociala medier presterar sämre i skolan. LÄS MER

 5. 5. Visualisering av styrdiagram : En fallstudie av fallgropar inom dashboard design

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Benjamin Karlsson; Emil Johansson; [2017]
  Nyckelord :Visualisering; styrdiagram; big data; stora mängder data; dashboard; dashboard design; informatik;

  Sammanfattning : Visualization in process-oriented organizations is becoming increasingly more important for better decision making. This case study explores the design process of an IT company's dashboard software and the software requirements of its client. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Emil Karlsson.

Din email-adress: