Sökning: "Emil Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Emil Karlsson.

 1. 1. Guldkvinnorna visar vägen mot framtiden? : En kvantitativ innehållsanalys av Aftonbladets och Expressens sportbilagor under OS i Pyeongchang 2018.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Bror-Emil Karlsson; Caroline Reijs; [2018]
  Nyckelord :Gender; Olympic games; sports journalism; agenda setting; hegemonic masculinity; quantitative;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the two largest sports tabloids, Aftonbladet and Expressen, in Sweden represented the male and female Swedish athletes during the Olympic games in Pyeongchang 2018. Furthermore, the study examined how many male and female journalists covered the sport sections during the event and whether or not there were any differences between the tabloids. LÄS MER

 2. 2. Omkonstruktion av en VUBB- lindningskopplare för en högre märkspänning

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emil Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten beskrivet ett projekt i uppdrag från ABB Component och är en del i kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, MSGC17, vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Projektet skapades efter att ett gränsprov av VUBB lindningskopplaren visat att stora oscillationer sker i förväljaren. LÄS MER

 3. 3. Spelkaraktärer : En undersökning om skapandet av minnesvärda karaktärer i spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Benjamin Karlsson; Emil Holgersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete handlar om minnesvärda spelkaraktärer och dess utveckling inom ett fantasytema. Metoderna som har använts för detta arbete är MDA, Matter Matters och Quality of Experience. Vi bekantar oss även med en analysmetod för att analysera hur spelare använder karaktärer som ger oss en utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. MATEMATIKUNDERVISNING I SUBTRAKTION : En litteraturstudie om undervisning, metoder och strategier i subtraktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Karlsson; Emil Johansson; [2018]
  Nyckelord :beräkning; matematik; metod; strategi; subtraktion; undervisning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle spelar matematikundervisningen en stor roll och elever ska få använda olika metoder och strategier för beräkningar i matematik. Undervisning ska bidra till att ge elever kunskaper att själva kunna välja vilken metod eller strategi som ska användas. LÄS MER

 5. 5. Optimering och visualisering av en beläggningskammare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Tjelvar Guo; Daniel Johnsson; Johan Karlsson; Rasmus Larsson; Emil Luusua; Axel Nordanskog; Alexander Zeijlon; Erik Örjehag; [2018]
  Nyckelord :optimization; coating chamber; bin packing problem; bpp; software; optimering; beläggningskammare; hinkpackningsproblemet; bpp; mjukvara;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar kandidatprojektet Optily som utförts av 8 studenter på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Hela processen från planering och utveckling till resultatet av den slutgiltiga produkten presenteras och diskuteras. Även erfarenheter som fångats upp av projektgruppen under denna process behandlas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Emil Karlsson.

Din email-adress: