Sökning: "Emil Rundberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Rundberg.

  1. 1. Vad studenterna på Högskolan i Halmstad tycker om högskolans hemsida

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Emil Rundberg; Emilia Harmath; [2015]
    Nyckelord :Uses and gratification; Högskolan i Halmstad; hemsida; HH; fokusgruppsintervjuer; kvalitativ undersökning;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Uppsatsen undersöker vad de som går sitt första år på Högskolan i Halmstad (HH) (www.hh.se) tycker om högskolans hemsida. Förutom detta undersöks deras användning och behov av hemsidan, vilket kan vara intressant för utvecklare eftersom det skapar djupare förståelse för studenters åsikter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Emil Rundberg.

Din email-adress: