Sökning: "Emilie Kjellberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilie Kjellberg.

  1. 1. Skam och interpersonell känslighet : En studie av könsskillnader gällande skamhantering och interpersonell känslighet samt sambandet däremellan

    Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Ulrica Heimdahl; Emilie Kjellberg; [2013]
    Nyckelord :Skam; Interpersonell känslighet; könsskillnader;

    Sammanfattning : Denna studie undersökte skam och interpersonell känslighet. Kvinnor antogs använda sig mer av internaliserande skamhanteringsstrategier medan män mer av skamhanteringsstrategin Undvikande. Inga signifikanta skillnader gällande strategin Attackera andra förväntades. Kvinnor antogs vara mer interpersonellt känsliga än män. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Emilie Kjellberg.

Din email-adress: