Sökning: "Emine stagova"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emine stagova.

 1. 1. Finns det skillnader i känsla av sammanhang mellan personer på monotona och icke -monotona arbetsplatser med hänsyn tagen till syskonplacering?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Emine Stagova; [2009]
  Nyckelord :sense of coherence; birth order; monotony; work; känsla av sammanhang; syskonplacering; monotoni; arbete;

  Sammanfattning : AbstractThe aim of this study was to examine whether there are differences in Sense of Coherence between people in monotonous and non – monotonous jobs with regard to birth order. In this present study, 89 individuals from three different working organizations participated, of which 51 (57, 3 %) of them were men and 38 (42, 7 %) women. LÄS MER

 2. 2. Teaching Strategies : Teachers’ views and attitudes towards reading problems

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Emine Stagova; [2007]
  Nyckelord :teaching strategies; reading disabilities; foreign language teaching;

  Sammanfattning : Abstract: The aim with this study is to discuss teachers’ individual views and thoughts regarding working with pupils with reading problems in foreign language learning. The study is based on qualitative research and includes interviews with four working teachers at the upper secondary level at one school. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Emine stagova.

Din email-adress: