Sökning: "Emission Standards"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Emission Standards.

 1. 1. Study of crack width within a suspended concrete slab with different amount of cement clinker considering lower climate impact

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Sedige Feizi; Fateha Yasmin Khan; [2018]
  Nyckelord :concrete; lower climate impact; carbon dioxide emission; cement clinker; fly ash; laboratory test; slab; crack width; analytical calculation; FEM-design; betong; lägre klimatpåverkan; koldioxidutsläpp; exponering klass; cementklinker; flygaska; laboratorium; platta; sprickvidd; analytisk beräkning; FEM-design;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the possibility of using a concrete recipe with only 70 % cement clinker for a building project named Gretas Glänta, regarding the demands of cracking for a suspended slab. The requirement to fulfill was a maximum crack width of 0.2 mm due to drying shrinkage and long- term loading. LÄS MER

 2. 2. Rökgasrening för småskalig avfallsförbränning i länder under utveckling : En kartläggning över föroreningar i rökgaser, deras uppkomst och hur de kan reduceras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Anton Johansson; Axel Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Waste Incineration; Emission Standards; Combustion Techniques; Flue Gas Treatment; Avfallsförbränning; utsläppskrav; förbränningsteknik; rökgasrening;

  Sammanfattning : Företaget Againity AB har planer på att driftsätta avfallsförbränningsanläggningar i områden av världen där avfallsförbränning inte är särskilt vanlig. Againity står därför inför utmaningen att rena rökgaserna till godkända nivåer. LÄS MER

 3. 3. Cooperative bargaining of Australian coal plants under a regulatory threat

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Justin Rolli; [2017]
  Nyckelord :brown coal; emission performance standards; Latrobe Valley; Nash bargaining; orderly exit; power plants;

  Sammanfattning : The energy market in Australia and particularly the state of Victoria, finds itself in a precarious, transitional state. Researchers have concluded that barriers to orderly exit are present for highly-polluting and aged incumbent brown coal generation, further preventing renewable generation from entering the market (Riesz & Noone, 2013; AEMC, 2015a; Frontier Economics, 2015). LÄS MER

 4. 4. Greenhouse gas Reduction in Infrastructure Projects : With a case study of California High-Speed Rail

  Master-uppsats, KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Författare :Daniel Balian; [2017]
  Nyckelord :Carbon management; CO2 reduction; Greenhouse gases; LCA; Infrastructure; Sustainability Assessment Scheme; Rating System; Value Chain; Actors; Stakeholders.;

  Sammanfattning : Infrastructure projects are today major contributors to global warming. However, various strategies for reduction of greenhouse gas emission are available, as described in sustainability assessment schemes and performed in infrastructure projects. LÄS MER

 5. 5. Application of 2D fluorescence spectroscopy on faecal pigments in water : characterization of wastewater fluorescence and potential indication of faecal pollution

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Bärbel Daub; [2017]
  Nyckelord :wastewater; faecal pollution; faecal pigment; fluorescence; urobilin; stercobilin;

  Sammanfattning : Drinking water pollution by faeces and associated enteric pathogens can cause serious health issues and outbreaks of diseases. A fast and reliable indication of faecal pollution is necessary to prevent the consumption of polluted water. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Emission Standards.

Din email-adress: