Sökning: "Emission Standards"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Emission Standards.

 1. 1. Utsläppsrätter : Klassificering och värdering av företag i Nordamerika och Europa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tova-Li Nordin; Josefin Roskvist; [2018]
  Nyckelord :Emission allowance; Cap-and-trade; FERC; IFRIC 3; Regulation; Carbon accounting; IASB; FASB; Utsläppsrätter; Handelssystem; FERC; IFRIC 3; Reglering; Utsläppsredovisning; IASB; FASB;

  Sammanfattning : Handelssystem för utsläppsrätter används av flertalet länder och områden i ett försök att minska klimatförändringarna. Syftet med dessa handelssystem är att ge företag ekonomiska incitament att minska sina utsläpp av växthusgaser och på så vis gemensamt minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. LÄS MER

 2. 2. Livscykelanalys av ett samverkansbjälklag av KL-trä och betong : åtgärdsförslag för minskade koldioxidutsläpp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Gustaf Wenström; Fredrik Tambour; [2018]
  Nyckelord :KL-trä;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was that from a life cycle assessment, LCA, present action proposals to reduce the emissions of carbon dioxide of a CLT-concrete composite floor which fulfils the regulations of Swedish National Board of Housing. Method: To be able to present action proposals towards reduced carbon dioxide emissions, literature studies was made on previous life cycle assessment on composite floors with various materials. LÄS MER

 3. 3. The cost-efficient abatement strategy for primary PM2.5 emissions between sectors in Delhi to reach the national air quality standard : a static model approach using the current legislation baseline scenario

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Christoffer Karlsson Jamous; [2018]
  Nyckelord :air pollution; Delhi; GAINS; India; MAC; marginal abatement cost; optimization; PM2.5;

  Sammanfattning : High level of ambient PM2.5 concentration in cities have negative health implications for the population. Delhi have concentration levels above defined national standards as well as air quality guidelines defined by the WHO. The study estimates sector specific MAC functions for sectors in Delhi contributing to the primary PM2. LÄS MER

 4. 4. Study of crack width within a suspended concrete slab with different amount of cement clinker considering lower climate impact

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Sedige Feizi; Fateha Yasmin Khan; [2018]
  Nyckelord :concrete; lower climate impact; carbon dioxide emission; cement clinker; fly ash; laboratory test; slab; crack width; analytical calculation; FEM-design; betong; lägre klimatpåverkan; koldioxidutsläpp; exponering klass; cementklinker; flygaska; laboratorium; platta; sprickvidd; analytisk beräkning; FEM-design;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the possibility of using a concrete recipe with only 70 % cement clinker for a building project named Gretas Glänta, regarding the demands of cracking for a suspended slab. The requirement to fulfill was a maximum crack width of 0.2 mm due to drying shrinkage and long- term loading. LÄS MER

 5. 5. Rökgasrening för småskalig avfallsförbränning i länder under utveckling : En kartläggning över föroreningar i rökgaser, deras uppkomst och hur de kan reduceras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Anton Johansson; Axel Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Waste Incineration; Emission Standards; Combustion Techniques; Flue Gas Treatment; Avfallsförbränning; utsläppskrav; förbränningsteknik; rökgasrening;

  Sammanfattning : Företaget Againity AB har planer på att driftsätta avfallsförbränningsanläggningar i områden av världen där avfallsförbränning inte är särskilt vanlig. Againity står därför inför utmaningen att rena rökgaserna till godkända nivåer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Emission Standards.

Din email-adress: