Sökning: "Emissioner"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet Emissioner.

 1. 1. Abnorm avkastning på kort och lång sikt vid nyemission : En studie av riktade emissioner och företrädesemissioner på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Lindgren; Niclas Thell; [2018]
  Nyckelord :Företrädesemission; riktad emission; abnorm avkastning; eventstudie; Calendar Time Portfolio Approach; Pecking Order Theory; Signalteori;

  Sammanfattning : När ett bolag tar in kapital genom en emission kan de antingen använda sig av en riktademissionen eller av en företrädesemission. Tidigare forskning har visat att bolag har ennegativ aktieutveckling efter en nyemission. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av rökgasrening och utsläpp för en bättre miljö : Mätning, analysering, beräkning samt förbättringsalternativ av reningskomponenter på Landskrona Energi Kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Emil Löwdell; Lennart Lorke; [2018]
  Nyckelord :Rökgasrening; biokraftvärmeverk; biobränsle; bränsleberäkning; rökgasberäkning; Landskrona kraftvärmeverk;

  Sammanfattning : En av de stora utmaningarna hos alla kraftvärmeverk är att ha bra emissioner med så liten påverkan på miljön som möjligt. För att uppnå detta krävs det att det finns en effektiv rökgasrening där många skadliga ämnen, exempelvis SO2, (svaveldioxid), HCl  (väteklorid) och NOx (kväveoxid) tas om hand, för att på så vis minska utsläppen och klara emissionskraven. LÄS MER

 3. 3. Minoritetsskydd gentemot en majoritetsägande styrelse på oreglerade marknader : Sett ur ett bolagsstyrningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Adrian Zuta; Erik Olsson Lidman; [2018]
  Nyckelord :Aktiebolagsrätt; minoritetsägarskydd; oreglerade marknader; självreglering; notering; svensk kod för bolagsstyrning; noteringsavtal; aktieägaravtal; riktade emissioner;

  Sammanfattning : På reglerade marknader föreligger ofta ett omfattande skydd för investerare och andra minoriteter som ämnar att tillföra riskkapital till ett aktiebolag med förhoppning om en framtida avkastning. Detta ger upphov till frågeställningen om huruvida en identisk investering kan anses vara skyddad från ohederliga ageranden på oreglerade marknader. LÄS MER

 4. 4. En analys av bränslefraktioners påverkan på ett kraftverks emissioner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kasper Wilhelmsson; Ludvig Kroon; [2018]
  Nyckelord :Lasso-regression Korsvalidering Tekniska verken Bränslefraktioner avfall emissioner utsläpp;

  Sammanfattning : Tekniska verken är en regional koncern som verkar inom många områden. Den här rapporten specificerar sig på avfallshantering och emissionerna av dessa. LÄS MER

 5. 5. The Miller Cycle on Single-Cylinder and Serial Configurations of a Heavy-Duty Engine

  Master-uppsats, KTH/Förbränningsmotorteknik

  Författare :Varun Venkataraman; [2018]
  Nyckelord :Two-stage turbocharging; modelling and simulation; GT-Power; performance; Miller cycle; heavy-duty diesel engine; Tvåstegs turboladdning; modellering och simulering; GT-Power; prestanda; Miller-cykel; lastbils dieselmotor;

  Sammanfattning : I jämförelse med sina föregångare, har moderna lastbilsmotorer genomgått en betydandeutveckling och har utvecklats till effektiva kraftmaskiner med låga utsläpp genom införandet avavancerade avgasbehandlingssystem. Trots att de framsteg som gjorts under utvecklingen av lastbilsmotorer har varit betydande, så framhäver de framtida förväntningarna vad gällerprestanda, bränsleförbrukning och emissioner behovet av snabba samt storskaliga förbättringar av dessa parametrar för att förbränningsmotorn ska fortsätta att vara konkurrenskraftig och hållbar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Emissioner.

Din email-adress: