Sökning: "Emma Landin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emma Landin.

 1. 1. Kvinnors upplevelser efter en hysterektomi : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Annie Johansson; Emma Landin; [2017]
  Nyckelord :Experiences; hysterectomy; women; life-world perspective; literature study.; Upplevelser; hysterektomi; kvinnor; livsvärldsperspektiv; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är ett operativt ingrepp där livmodern avlägsnas. Indikationen kan vara en tumör, framfall eller proliferation och det är världens näst mest förekommande gynekologiska operation. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser efter en hysterektomi. Metod: Genom en systematisk litteraturstudie valdes åtta artiklar ut. LÄS MER

 2. 2. Byggarbetsmiljösamordnare under utförandefasen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Emma Ekelund Trelde; [2015]
  Nyckelord :bas-u; byggprocessen; byggplatsdirektiv; arbetsmiljö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title Health and safety coordinator during execution Author Emma Ekelund Trelde Supervisors Radhlinah Aulin, Division of Construction Management, Faculty of Engineering Lund University Johanna Forsberg, Opatina Examiner Anne Landin, Division of Construction Management, Faculty of Engineering Lund University Background Based on a European Construction Site Directive the Swedish law was amended in 2009. The changes included a specification of the responsibilities for everyone in the construction process. LÄS MER

 3. 3. Visual Merchandising Online : ur ett konsument- samt företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Landin Hellqvist; Michelle Michel; Frida Rinaldo; [2015]
  Nyckelord :Onlinehandel; Visual merchandising online VMO ; Visuell kommunikation; konsumentbeteende; S-O-R modell;

  Sammanfattning : Befintlig litteratur inom visual merchandising online (VMO) indikerar på ökat behov av att utveckla teorier anpassade för VMO. Målet med denna studie är att bidra med uppdaterade teorier och infallsvinklar inom VMO som grundar sig på konsumenters åsikter och beteende. LÄS MER

 4. 4. Vad vet vi om grannarnas hälsa? : En studie kring hälsobegreppet i svenska, norska och danska kursplanerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Bergström; Jennie Landin; [2013]
  Nyckelord :Hälsa; Idrott och hälsa; textanalys; läroplaner; Sverige; Norge; Danmark;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att göra en komparativ undersökning mellan Sverige och Norge respektive Sverige och Danmark om hur hälsobegreppet används i kursplanerna i idrott och hälsa. Studien utgår från två frågeställningar: Vilka olika synsätt kring hälsobegreppet kan urskiljas? Vilka likheter och skillnader finns det mellan kursplanerna? Studien utgår från en kvalitativ textanalys där kursplaner från Sverige, Norge och Danmark har analyserats. LÄS MER

 5. 5. "En spelare som förstör för sitt lag säljer man och det tycker inte jag är MVG" : En studie kring hur elevers beteende inverkar på betyget i Idrott och hälsa ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Bergström; Jennie Landin; [2011]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; genus; beteende; betyg; bedömning;

  Sammanfattning : Forskning visar att flertalet lokala kursplaner är formulerade på så vis att elever blir bedömda efter beteende. Det har visat sig att en viss beteendenorm ska främjas inom ämnet Idrott och hälsa (Larsson, 2004:212). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Emma Landin.

Din email-adress: