Sökning: "Empir AB"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Empir AB.

 1. 1. Utveckling av en metod för att implementera IPv6 i en existerande nätverksmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för datateknik; Högskolan Väst/Avd för datateknik

  Författare :Jonas Svensson; Joel Bergman; [2011]
  Nyckelord :IPv6; IPv4; Övergångs-tekniker; metod; GRE; 6to4; TSP; Dual-Stack; NAT64;

  Sammanfattning : Den här rapporten tog sin början i det faktum att många företag och organisationer idag inte är insatta i vad IPv6 innebär och hur de ska gå tillväga för att implementera IPv6. Det fanns vid tillfället ingen komplett metod för hur en analys av ett nätverk gick till, vad som var viktigt att tänka på, vilka tekniker som fanns tillgängliga och hur dessa implementerades. LÄS MER

 2. 2. Scenariobaserad e-learning : utvärdering av e-learning som utbildningsverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik

  Författare :Andreas Ericsson; Jonas Eldborn; Robert Bergbrant; [2005]
  Nyckelord :Utbildning via Internet; E-learning; Empir AB; Fyrbodalinstitutet; Virtuella Kontoret; Scenariobaserat material; Utvärdering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. PDA-anpassat webbgränssnitt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

  Författare :Madeleine Kile; Ida Linnås; [2003]
  Nyckelord :Empir AB; Handdatorer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Empir AB.

Din email-adress: