Sökning: "Employee"

Visar resultat 1 - 5 av 2174 uppsatser innehållade ordet Employee.

 1. 1. Vikten av en balanserad lönemodell - En kvantitativ undersökning om sambandet mellan teknikkonsulters lönemodell och deras tendens att lämna sitt företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Johanna Isaksson Pirtti; Lisa Sjöstedt; [2018-09-21]
  Nyckelord :salary models; tendency to leave; retention; equity; reinforcement;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of the study is to examine if there is any relationship between thesalary model of the technical consultants and their tendency to leave the employerand also what type of salary model is considered the most attractive within a groupof technical consultants.Hypotheses Hypothesis 1: The current salary model influences the technical consultant’stendency to leave the employer. LÄS MER

 2. 2. Chefslösa företag i praktiken. Beslutsprocesser utifrån struktur, kultur och politik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Gruvander; Emma Wåström; [2018-08-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how leaderless organizations might function. It has previously been discussed whether they are effective or not. LÄS MER

 3. 3. En studie om motivationsdynamiken mellan Semcons chefer och medarbetare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Larsson; Jonas Källhage; [2018-08-28]
  Nyckelord :Behaviour; Communication; Economical drives; Herzberg; Leadership; Maslow; McClelland; Motivation; Self-fulfilment; Semcon; Vroom;

  Sammanfattning : It was never a matter of if globalization was going to take place, but when it would and what it would bring with it. The speed of technology has and continues to accelerate, which has notonly affected the social context, but also the conditions for organisations to survive on themarket. LÄS MER

 4. 4. Organisationsförändring inom bankbranschen - En kvalitativ studie utifrån chefers och medarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Mindhammar; Katie Thielemann; [2018-08-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, organizations find themselves in an ever-changing world which often requiresorganizations to transform to stay competitive. As a result, organizations have to change theirstrategy internally to adapt. LÄS MER

 5. 5. Krossa Glastaket - En studie om hur förutsättningar för kvinnliga ledare skapas

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Hellqvist; Cajsa Holm; [2018-08-28]
  Nyckelord :Jämställdhet; Kvinnliga ledare; Företagskultur; Styrning; Rekryterings- och bemanningsbolag; Värderingar; Maktstrukturer; Glastak; Föreställningar;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate if organizational culture can create prerequisite forgender equality in a recruitment and staffing agency and in which way organizational culturecan affect women to advance to leading positions. The study is based on a qualitative method. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Employee.

Din email-adress: