Sökning: "Energiprestanda"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet Energiprestanda.

 1. 1. Upprustning av miljonprogrammet En fråga om tid, miljö och standard

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Oscar Sjökvist Stenberg; Jonas Bodvall; [2018]
  Nyckelord :miljonprogrammet; fasader; passivhus; prefabricerad; energiprestanda; Brogården; upprustning; miljömål;

  Sammanfattning : Sveriges fastighetsbestånd står idag för ungefär en tredjedel av den totala energiförbrukningen i landet. Många äldre byggnader och i synnerhet de som uppfördes under miljonprogrammets tidsepok håller på att nå sin tekniska livslängd. Därför är marknaden i behov av tidseffektiva renoveringsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Industriell symbios mellan algodling och industri för hållbar biomassaproduktion : Utvärdering av en industriellt integrerat algodling ur miljö-, energi- och kostnadssynpunkt

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknikKarlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Josefin Schyllander; [2017]
  Nyckelord :Algodling; Mikroalger; Industriell symbios; Biobränsle;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna har medfört en ökad efterfrågan på biobaserade bränslen. Mikroalger har flera intressanta egenskaper som gör dem till en attraktiv och lovande bioråvara för bränsleproduktion. Algerna har en effektiv fotosyntes vilket bidrar till ett lägre landanspråk jämfört med terrestra energigrödor. LÄS MER

 3. 3. Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Frida Hansson; Christian Jedhammar; [2017]
  Nyckelord :Solceller; Batteri; Lagringsbatteri; Primärenergi; Primärenergital; PET; IDA ICE; Energiberäkning; Flerbostadshus; Photovoltaic cells; Battery; Storage Battery; Primary energy; Primary energy number; Energy calculation; Multifamily residential buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus – Analys av lönsamhet och möjlighet att uppfylla kommande NNE-krav Författare: Frida Hansson, Christian Bakgrund: Den 1 januari 2021 träder nya, skärpta krav på byggnaders energiprestanda i kraft. Dessa krav kallas nära-nollenergikrav (NNE-krav) eftersom de tillkommer som en åtgärd för att öka antalet nära-nollenergibyggnader i Sverige enligt nya direktiv från Europeiska Unionen. LÄS MER

 4. 4. Modulhus som passivhus : Undersökning på modulhus lämplighet att uppnå passivhusstandard med hjälp av byggnadstermografi och energiberäkningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jesper Törngren; [2017]
  Nyckelord :Byggnadstermografi; passivhuskonstruktion; modulhus;

  Sammanfattning : Byggnads- och servicesektorn står för en stor del av den totala energianvändningen i Sverige och människan är idag väl medveten om konsekvenserna vid hög energianvändning. För att minska energianvändningen har det utvecklats energisnåla hus t.ex. passivhusen. LÄS MER

 5. 5. Energioptimering av Göteborgs Moské - En studie om möjligheter till förbättring av byggnadens energiprestanda

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :Emma Kvarnefors; Samir Mahmudov; [2017]
  Nyckelord :Energiberäkning; moské;

  Sammanfattning : Miljö och hållbar utveckling har länge varit ett av FN:s globala mål och så även iSverige. Ett av huvudmålen är att bromsa temperaturökningen där växthusgaser medkoldioxid i spetsen är ett stort problem. Fokus faller på energianvändning då det ärförbränning av fossila medel som orsakar mest CO₂-utsläpp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Energiprestanda.

Din email-adress: