Sökning: "Energiprestanda"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet Energiprestanda.

 1. 1. Energieffektivisering vid renovering av Lamellhus på Mariehemsvägen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ahmed Ghafel Abed; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige byggs det mer än någonsin och hustillverkningen går framåt. Samtidigt ökar medvetenheten kring byggnaders energianvändning och dess medföljande påverkan på klimat och hållbarhet. Därför höjer Boverket ständigt kraven på nyproducerade och renoverade byggnaders energiprestanda. LÄS MER

 2. 2. Energianalys av Sveriges största skola byggd med passivhusteknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Nermina Music; Hilda Lund; [2018]
  Nyckelord :Passive house; BBR; VIP-Energy; energy calculations; life cycle cost; low energy building; building regulations; Passivhus; BBR; VIP-Energy; energiberäkningar; livscykelkostnad; lågenergihus; energiprestanda; standardkrav;

  Sammanfattning : För att uppnå Sveriges energimål har servicesektorn börjat bygga energieffektiva byggnader. I detta examensarbete har energiberäkningar med hjälp av VIP-Energy utförts för Elmeskolan som är byggd enligt passivhusteknik. Resultatet av energiberäkningen har jämförts med kraven enligt BBR 22 och 25 och passivhusstandarden. LÄS MER

 3. 3. Fjärrvärmens konkurrenssituation : En studie av fjärrvärmens konkurrenskraft i Västerås

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Niklas Bergman; Simon Wahlberg; [2018]
  Nyckelord :Fjärrvärme; värmepump; stagnation; värmemarknad; livscykelkostnad;

  Sammanfattning : District heat is currently more exposed for competition than it has been for several years. Since the mid-1980s, district heat has dominated the heat market, but is now in a tougher competitive situation due to the increasing popularity of heat pumps. This, in combination with energy efficiency, has led to a stagnation of delivered energy. LÄS MER

 4. 4. Nordstjärnan som nära-nollenergibyggnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Hampus Lundholm Ljungkvist; [2018]
  Nyckelord :Nära-nollenergibyggnader simulering energikrav solenergi byggnad energiprestanda;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte var att utvärdera hur Umeå kommuns egna energikrav står sig mot det kommande kravet på nära-nollenergibyggnader, NNE-byggnader. Som underlag för utvärderingen på Umeå kommuns kombinerade förskola/äldreboende Nordstjärnan gjordes en energibalansberäkning i simuleringsverktyget IDA ICE. LÄS MER

 5. 5. Supplementary buildings to fixed price - in support of undergoing project in SABO Case Study : Svenska Bostäder Laundry room in HusbyKompletteringsbyggnader till fast pris - Till stöd för projekt inom SABOFallstudie : Svenska Bostäder Tvåttstuga i Husby

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :ERFAN SAMADILASHKARIANI; [2018]
  Nyckelord :Supplementary buildings; Kompletteringsbyggnader;

  Sammanfattning : Översikt Denna studie stöder ett projekt som genomförs av SABO. Det handlar om att kunna handla uppkompletterande byggnader till ett fast pris. Exempel på tilläggsbyggnader (eller kompletterandebyggnader) är tvättstugor, rum för selektiv avfallshantering, lagring, cykelförvaring,samlingsrum mm. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Energiprestanda.

Din email-adress: