Sökning: "Energiprestanda"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet Energiprestanda.

 1. 1. Industriell symbios mellan algodling och industri för hållbar biomassaproduktion : Utvärdering av en industriellt integrerat algodling ur miljö-, energi- och kostnadssynpunkt

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknikKarlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Josefin Schyllander; [2017]
  Nyckelord :Algodling; Mikroalger; Industriell symbios; Biobränsle;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna har medfört en ökad efterfrågan på biobaserade bränslen. Mikroalger har flera intressanta egenskaper som gör dem till en attraktiv och lovande bioråvara för bränsleproduktion. Algerna har en effektiv fotosyntes vilket bidrar till ett lägre landanspråk jämfört med terrestra energigrödor. LÄS MER

 2. 2. Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Frida Hansson; Christian Jedhammar; [2017]
  Nyckelord :Solceller; Batteri; Lagringsbatteri; Primärenergi; Primärenergital; PET; IDA ICE; Energiberäkning; Flerbostadshus; Photovoltaic cells; Battery; Storage Battery; Primary energy; Primary energy number; Energy calculation; Multifamily residential buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus – Analys av lönsamhet och möjlighet att uppfylla kommande NNE-krav Författare: Frida Hansson, Christian Bakgrund: Den 1 januari 2021 träder nya, skärpta krav på byggnaders energiprestanda i kraft. Dessa krav kallas nära-nollenergikrav (NNE-krav) eftersom de tillkommer som en åtgärd för att öka antalet nära-nollenergibyggnader i Sverige enligt nya direktiv från Europeiska Unionen. LÄS MER

 3. 3. Modulhus som passivhus : Undersökning på modulhus lämplighet att uppnå passivhusstandard med hjälp av byggnadstermografi och energiberäkningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jesper Törngren; [2017]
  Nyckelord :Byggnadstermografi; passivhuskonstruktion; modulhus;

  Sammanfattning : Byggnads- och servicesektorn står för en stor del av den totala energianvändningen i Sverige och människan är idag väl medveten om konsekvenserna vid hög energianvändning. För att minska energianvändningen har det utvecklats energisnåla hus t.ex. passivhusen. LÄS MER

 4. 4. En byggnads energiprestanda : En utredande och jämförande studie av Boverkets författningssamling BEN1

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Emma Arnfelt; [2017]
  Nyckelord :Specific energy use; BEN1; IDA Indoor Climate and Energy; Specifik energianvändning; BEN1; IDA Indoor Climate and Energy;

  Sammanfattning : This report is an exploratory and comparative study of Boverkets constitution BEN1. In this study the constitution BEN1 is examined, why the constitution was established, when is it applicable and what advantages and disadvantages will come with it. LÄS MER

 5. 5. Energiuppföljning av miljöcertifierad hotellbyggnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sandra Tran; [2017]
  Nyckelord :Miljöcertifiering;

  Sammanfattning : Bygg- och byggnadssektorn står idag för en tredjedel av Sveriges energianvändning. I samband med skärpta miljömål och energikrav kan miljöcertifiering av byggnader få en viktig roll i den hållbara utvecklingen av denna sektor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Energiprestanda.

Din email-adress: