Sökning: "Energiproducent"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Energiproducent.

 1. 1. Utredning och effektivisering av Gruvöns sekundärvärmesystem på barrsulfatlinjen : En studie med målet att möjliggöra en ökad fjärrvärmeleverans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Skoglund; [2015]
  Nyckelord :Secondary heating system; district heating; efficiency; Gruvön; sekundärvärmesystem; fjärrvärme; effektivisering;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är idag den vanligaste formen av fastighetsuppvärmning i Sverige. Förutom värmeanläggningar som byggts just för ändamålet att leverera fjärrvärme har pappers- och massaindustrin blivit en betydande aktör på marknaden i de orter där industrin finns. LÄS MER

 2. 2. Framtidens avloppsvattenreningsverk – en modern energiproducent : En fallstudie av Himmerfjärdsverket

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Johannes Bedoire Fivel; Anders Falk; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a sustainable society the use of renewable energy and recycling of materials is of high importance. Wastewater treatment plants use large amounts of energy in the processing of wastewater. This study seeks to evaluate wastewater as an energy resource and to examine treatment plants potential to become sustainable energy producers. LÄS MER

 3. 3. Lantbruket som energiproducent : tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för fjärrvärmeproduktion med lokalt skogsbränsle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Emmy Petersson; [2013]
  Nyckelord :lantbruk; fjärrvärme; lokalt skogsbränsle; livscykelanalys; LCA; tredjepartstillträde;

  Sammanfattning : A third party access to district heating networks has been proposed in Sweden, to increase the competition on the district heating market. Such third party access could create opportunities for the agricultural sector as an energy producer. LÄS MER

 4. 4. Med andras ögon : En intervjustudie av åsikter och värderingar om effekter och produkter av det svenska jordbruket

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kultur, samhälle och mediegestaltning

  Författare :Sara Råsberg; [2008]
  Nyckelord :Jordbruk; jordbruksprodukter; LRF; Lantbrukarnas riksförbund; klimat; mat; råvaror; livsmedel; energi; energiproducent; natur; konsumentdialog; konsument; producent; livsmedelskedja; konsumtion;

  Sammanfattning : The majority of the Swedish population were self-provided within agriculture a hundred years ago. Times do change and today the situation is the other way around - most of us live within city boundaries and only few work with farming and related agricultural businesses. LÄS MER

 5. 5. Det energiproducerande huset

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Johan Holmkvist; [2007]
  Nyckelord :Energiproducent; Hus;

  Sammanfattning : We are heading towards a huge switch of how energy is produced with fossil fuels being replaced by renewable energy sources. It is not difficult to replace the energy you use in the house and there is no need for futuristic technology. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Energiproducent.

Din email-adress: