Sökning: "Enkätundersökning om hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 447 uppsatser innehållade orden Enkätundersökning om hälsa.

 1. 1. En undersökning om faktorer som påverkar assisterad utrymning vid brand på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Lamija Catovic; Chatarina Alniemi; [2018]
  Nyckelord :evacuation; egress:egress modelling; problems; hospital; horizontal evacuation; strategy; evacuation strategy; hospital evacuation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Eftersom det är svårt att utföra utrymningsövningar på sjukhus då patienters liv och hälsa är i fara är det svårt att veta vilka faktorer som påverkar utrymningssituationen i störst utsträckning. Detta arbete utreder de faktorer som påverkar assisterad sjukhusutrymning. LÄS MER

 2. 2. Munhygien- och kostvanor hos gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för oral hälsa; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för oral hälsa

  Författare :Rafah Abbas; Melisa Feraget; [2018]
  Nyckelord :Ungdomar; munhygienvanor; kostvanor;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien var att undersöka munhygien- och kostvanor hos gymnasieelever i årskurs 3. Material och metod: Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie. Datainsamlingen genomfördes i form av enkätundersökning med 123 deltagare i åldrarna 18-22 år. LÄS MER

 3. 3. Generisk substitution- Uppfattning bland apotekskunder och eventuellt samband med ålder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Svjetlana Salic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utbyte till generiska läkemedel som förekommer på apotek, enligt lag (2002:160) om läkemedelsförmåner, minskar samhällskostnader för läkemedel vilket skapar förutsättningar att allokera resurser till andra områden inom hälsa och sjukvården. Bristande information, varierande läkemedelsnamn och tablett- och förpackningsutseende bidrar till en negativ inställning och trovärdighet för generiskt utbytta läkemedel. LÄS MER

 4. 4. Idrott & Hälsa : En enkätundersökning om gymnasieelevers uppfattningar om lärandet för livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Robin Hylander; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; gymnasieelever; idrott och hälsa; uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk inaktivitet är i dag vanligt både hos unga och vuxna, trots att vi vet om vilka negativa effekter det kan medföra. Brist på fysisk aktivitet är direkt kopplat till diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, fetma och kortare livslängd. LÄS MER

 5. 5. Orienteringsundervisning i skolan En nationell enkätundersökning om orienteringsundervisning i svenska högstadieskolor.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :orientering; undervisning; lärare; idrott och hälsa; faktorer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vid Skolinspektionens (2010) flygande inspektion visade det sig att nästan 75% av lektionerna i idrott och hälsa innehöll någon typ av bollaktivitet. Aktiviteter som orientering, friluftsliv och dans förekom nästintill inte alls. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Enkätundersökning om hälsa.

Din email-adress: