Sökning: "Enkätundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 5033 uppsatser innehållade ordet Enkätundersökning.

 1. 1. Självförtroende, ångestbenägenhet, motivationsklimat bland studenter på Lunds universitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christoffer Hahn; Joakim Möller; [2018]
  Nyckelord :self-efficacy; ångest; motivationsklimat; studenter; universitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate the relationship between self-efficacy, trait anxiety and motivational climate when it comes to students at Lund University (n=121). A quantitative survey was performed online with General Self-Efficacy Scale (GSE), State Trait Anxiety Inventory (STAI) and Motivational Climate at Work Questionnaire (MCWQ) as the measuring instruments. LÄS MER

 2. 2. Employer attractiveness, arbetsengagemang och arbetstillfredsställelse inom den svenska byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fredrika Jussil; Livia Bjurling; [2018]
  Nyckelord :employer attractiveness; arbetsengagemang; arbetstillfredsställelse; social exchange theory; organisatorisk identifiering; byggbranschen; Social Sciences;

  Sammanfattning : The lack of labour is today an extensive problem in Sweden’s construction industry. Therefore, the purpose of this study was to examine how employer attractiveness is valued and how the experience of work engagement and job satisfaction appears in the Swedish construction industry. LÄS MER

 3. 3. Vem ska styra? : En studie om ungas tillfredsställelse med demokrati

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikael Ceder; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; Tillfredsställelse; Demokratifostrande; Didaktik; Samhällskunskap.;

  Sammanfattning : Denna uppsats inriktar sig på att undersöka ungas stöd för demokrati och vad som påverkar detta. Utgångspunkten är i tidigare forskning som har funnit att unga inte längre värdesätter demokrati i samma utsträckning som äldre generationer, vilket är ett trendbrott. LÄS MER

 4. 4. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Destinationspersonlighet; Funktionella attribut; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg. Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson Handledare: Clara Gustafsson Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 5. 5. Ihärdighet - segervisshet? : Ihärdighet och tålighet hos kadetter under svensk officersutbildning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maria Jansson; [2018]
  Nyckelord :ihärdighet; tålighet; kadetter; officersutbildning; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med detta arbete var att undersöka om det finns ett samband mellan egenskaperna ihärdighet, tålighet och resultat i fysisk prestationsförmåga hos kadetter vid 224e och 225e kompaniet på Officersprogrammet vid Militärhögskolan Karlberg. Samt om det föreligger skillnad mellan kvinnor och män och mellan de individer som har tidigare erfarenhet av internationell tjänstgöring och övriga. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Enkätundersökning.

Din email-adress: