Sökning: "Ensemble Streamflow Prediction"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ensemble Streamflow Prediction.

  1. 1. Evaluation of Seasonal Inflow Forecasting to Support Multipurpose Reservoir Management: A case study for the Upper Maule River Basin, Chile

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

    Författare :Johan Visser; [2017]
    Nyckelord :Seasonal Forecasting; Reservoir Management; Ensemble Streamflow Prediction; Downscaling; Maule; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Seasonal hydrological forecasts of future streamflow volumes can provide water resources managers with valuable information to improve long-term water resources planning and water use efficiency. The latest generation of coupled ocean-atmosphere general circulation models provides an opportunity for the prediction of hydroclimatic variables (e.g. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ensemble Streamflow Prediction.

Din email-adress: