Sökning: "Environmental assessment method"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade orden Environmental assessment method.

 1. 1. Aspiring for Added Value with Energy Efficient Building Renovation : REN2017 – a method for component-based selection and evaluation of building refurbishment options

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johannes Leo; Peter Hansen; [2017]
  Nyckelord :Building refurbishment retrofit; Energy saving; Refurbishment via environmental rating tools; Added values; CCE; CSR; Post-occupancy-evaluation building assessment;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop and propose a heuristic prescriptive method, REN2017, for identifying and evaluating component-based refurbishment options from an energy-economic and added value standpoint; and to evaluate the method in terms of its usefulness in a real life scenario.  This study uses an abductive single-case study approach with threads of action research encompassing primary data, from the study object and two reference objects, of on-site inspections, unstructured interviews with professionals and staff surveys. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av stressfaktorer på en akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Jonasson; Lovisa Korsell; [2017]
  Nyckelord :Emergency department; Patient; Stress factors; Akutmottagning; Patient; Stressfaktorer;

  Sammanfattning : Akut insjuknande patienter söker vård via akutmottagningen där bedömning av patientens hälsotillstånd sker vilket benämns som triagering. Akutmottagningens miljö utmärks av ett hektiskt arbetstempo som kan upplevas främmande och skrämmande för den inkomna patienten. LÄS MER

 3. 3. Food waste in Beijing - life cycle assessment approach to estimating the environmental impact and resource utilization of various alternatives for food waste treatment in Beijing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Anna Ek; [2017]
  Nyckelord :Food waste management; Anaerobic digestion; Life cycle perspective; Beijing; China; WAMPS; Waste management planning system; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Around the world, the treatment of food waste is a major administrative and environmental problem throughout the food supply chain. Beijing, as any other mega city, is facing vast issues of sustainable food waste treatment in addition to efforts for food waste reduction. LÄS MER

 4. 4. Ansvarsfull kreditgivning : En studie om bankers kreditgivning till företag ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Jarnbo; [2017]
  Nyckelord :responsible lending; bank; credit; corporate financing; risk; environment and sustainability; ansvarsfull kreditgivning; bank; utlåning; företagsfinansiering; risk; miljö och hållbarhet;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är något som påverkar oss alla. Om vi inte förändrar vårt sätt att leva kommer vår planet att skadas och vår livsstil dramatiskt att förändras. LÄS MER

 5. 5. SOCIAL HÅLLBARHET : En undersökning för möjligheten att inkludera och beakta sociala värden under byggprocessen för husbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Line Rydén; [2017]
  Nyckelord :Social sustainability; SIA; Construction process; Social hållbarhet; SKB; Byggprocessen;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ge en fördjupad bild över hur man kan öka kontinuiteten i arbete med sociala aspekter under byggprocessen för husbyggnadsprojekt samt vilka konsekvenser på social hållbarhet det skulle ge. Vidare undersöks möjligheten för att inkludera och beakta sociala aspekter under byggprocessen för husbyggnadsprojekt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Environmental assessment method.

Din email-adress: