Sökning: "Environmental assessment method"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade orden Environmental assessment method.

 1. 1. ”Man åker ju inte bara ut i skogen för att ställa upp ett tält, utan också för att sitta vid en eld och mysa och känna ett lugn” : En kvalitativ studie om undervisning och bedömning i friluftsliv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gabriella Nordvall; Catharina Buhrman Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Outdoor education; assessement; Friluftsliv; bedömning; läroplan; kursplan; gymnasiet; betyg; undervisning;

  Sammanfattning : Aim The aim with this study is to investigate how teachers in physical education are teaching and working with assessment in outdoor education. Further on, we also want to see how the geographical location of each school might be a factor to consider when it comes to the conditions for managing outdoor education. LÄS MER

 2. 2. Livscykelperspektiv på elektronik En jämförande livscykelanalys på TV-apparater

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emanuel Lindbäck; [2018]
  Nyckelord :Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; TV-apparater; SimaPro; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Tillverkningen, användandet och avvecklingen av elektronik och elektroniska produkter ger upphov till negativ miljöpåverkan. Samtidigt ökar försäljningen av dessa produkter till följd av kortare innovationscykler och ökad efterfrågan. Det här examensarbetet syftar till att jämföra två TV-apparater ur ett miljöpåverkansperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Planens miljöpåverkan – En studie av bedömningsmetoder för kommunala detaljplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Philip Hansson; [2018]
  Nyckelord :2001 42 EG; behovsbedömning; betydande miljöpåverkan; detaljplan; MKB; påverkansbedömning; detailed development plan; EIA; Environmental Assessment; significant environmental impact; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The environmental impact of each new detailed development plan must in some way be assessed in Sweden. If the impact is deemed be significant, this must be further investigated. However, the municipalities can determine themselves how the assessment is done, and the monitoring of the assessment is weak. LÄS MER

 4. 4. Virtual Sensing for Fatigue Assessment of the Rautasjokk Bridge

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Sara Lundman; Patrick Parnéus; [2018]
  Nyckelord :Fatigue Assessment; Virtual Sensing; Steel Bridges; Eurocode; Field Monitoring; Finite Element Model;

  Sammanfattning : This thesis treats virtual sensing for fatigue assessment of steel bridges. The purpose is to develop avirtual sensing method to use in the fatigue assessment process. The aim for the virtual sensing method is to only depend on strain measurements located on the bridge structure. LÄS MER

 5. 5. Matning av flis till mekanisk avvattningspress

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Sjögren; [2018]
  Nyckelord :mekanisk avvattning; flis;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete för högskoleingenjörer inom maskinteknik vid Karlstads Universitet. Projektet har utförts åt Drinor AB och är ett produktutvecklingsprojekt. Inom pelletstillverkning måste spånet som används nå en viss fuktighetsgrad i fibrerna för att kunna formas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Environmental assessment method.

Din email-adress: