Sökning: "Equal"

Visar resultat 1 - 5 av 2648 uppsatser innehållade ordet Equal.

 1. 1. Äldre immigranters kontakt med hälso- och sjukvården – en litteraturstudie kring tillgänglighet och nyttjande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Karolina Thörnqvist; [2018-01-02]
  Nyckelord :Äldre immigranter; tillgänglig hälso- och sjukvård; kultur och språkbarriärer; Older immigrants; accessible health care; culture and language barriers;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Older immigrants is a growing population. The Swedish health caresystem isobligated to provide all people with care on equale terms. Systematic differenses in health creatsunequale health disparences. Older immigrants health is worse than the older native population. LÄS MER

 2. 2. JAG HAR INTE GÅTT I DERAS SKOR : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med beroendeproblematik.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann-Charlott Mähler; Filippa Nilsson; [2018]
  Nyckelord :caring relationship; dependency care; experiences; literature study; nurses; substance abuse disorder; beroendeproblematik; beroendevård; erfarenheter; litteraturstudie; sjuksköterskor; vårdande relation;

  Sammanfattning : Background: Patients with a substance abuse disorder can experience that caregivers lack knowledge and understanding about how the disorder affects their life and health. The patients’ sufferings are not only caused by the disorder but also the physical, psychological and social aspects that might be a reason for, or a result of the substance abuse disorder. LÄS MER

 3. 3. En gammal profession i ett nytt samhälle : En studie om kommunala lärares upplevelser och erfarenheter av densvenska friskolereformen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrei Lazar; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the experience that secondary school teachers in Swedenhave of the charter school reform (friskolereformen). The reform meant that charter schools couldcompete on equal terms with municipal schools, the idea being that competition would cut costs andimprove the overall quality of all schools. LÄS MER

 4. 4. Felsvarsanalys vid bedömning av flerspråkiga barns ordförråd : En kvantitativ och kvalitativ studie kring ordförrådsutvecklingen hos svensk-turkiska 4- och 7-åringar via ordförrådstestet Cross-linguistic Lexical Task (CLT)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Camilla Sender; Malin Svensson; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; Cross-linguistic Lexical Task CLT ; flerspråkighet; felsvarsanalys; lexikal organisation; ordförråd; ordkunskap; språkutveckling; svenska; turkiska.;

  Sammanfattning : The knowledge about typical vocabulary development in bilingual children is limited, which is why bilingual children incorrectly might be diagnosed with language impairment. The aim of this study is to investigate the Swedish vocabulary of 4- and 7-year-old bilingual Swedish-Turkish children via the vocabulary test Cross-linguistic Lexical Task (CLT). LÄS MER

 5. 5. Att göra plats : för tjejers delaktighet och inflytande i utvecklingen av en jämställd aktivitetspark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Wallstedt; [2018]
  Nyckelord :delaktighetsprocess; genus; jämställdhet; landskapsarkitektur; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att utveckla och pröva en delaktighetsprocess utifrån ett genusperspektiv för att stärka tjejers delaktighet och inflytande i skapandet av en offentlig aktivitetspark i Gottsunda i Uppsala. Jämställdhet är en central aspekt av samhällsplaneringen och är en förutsättning och viktig grundpelare för social hållbarhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Equal.

Din email-adress: