Sökning: "Erik Pärsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Pärsson.

  1. 1. Jämförelsegruppens påverkan på relativvärderingens prediktionsförmåga

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Anton Matses; Erik Pärsson; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Valet av jämförelsebolag är avgörande för att genomföra en tillförlitlig relativvärdering men trots detta finns det få studier på området. Studien ämnar undersöka hur stor påverkan jämförelsegruppen har på relativvärderingens prediktionsförmåga och om fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar estimerade genom regressionsanalys resulterar i bättre prediktioner jämfört med andra strategier för att ta fram målmultipeln. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Erik Pärsson.

Din email-adress: