Sökning: "Error Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 648 uppsatser innehållade orden Error Analysis.

 1. 1. IMPLEMENTERING AV EN LÄRPLATTFORM EN FALLSTUDIE

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Naverfeldt; Magnus Olovsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :implementering; lärplattform; skola; lärare; IT-acceptans; fallstudie; TAM;

  Sammanfattning : This case study has studied the implementation of a new learning management system (LMS) in a Swedish Secondary High school. The purpose has been to examine how teacher at this school have perceived how the implementation process has been done. Further the purpose was to study how and by whom the decision to change LMS was taken. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationens betydelse vid haverier till sjöss : En analys baserad på haverirapporter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Andreas Roos; Peter Stålmarck; [2018]
  Nyckelord :Communication shortage; communication techniques; mental models; grounding; collision; accident report; safety; VTS; pilot; captain; Kommunikationsbrist; kommunikationstekniker; mentala modeller; grundstötning; kollision; haverirapport; säkerhet; VTS; lots; befälhavare;

  Sammanfattning : Antalet haverier som är orsakade av den mänskliga faktorn minskar inte. En del av den mänskliga faktorn ligger i kommunikation mellan olika parter inom sjöfarten, både sjö- och landbaserade. LÄS MER

 3. 3. All-Digital Aggregator for Multi-Standard Video Distribution

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikationssystem

  Författare :Andreas Norén; [2018]
  Nyckelord :Flexible Aggregator; Multi-Standard; Oversampled Complex Modulated Filter Banks; Inner Channelizers; Computational Complexity; Symmetric Linear-Phase FIR Filters;

  Sammanfattning : In video transmission there is a need to compose a wide-band signal from a numberof narrow-band sub-signals. A flexible solution offers the possibility to place any narrow-band sub-signal anywhere in the wide-band signal, making better use of the frequency space of the wide-band signal. LÄS MER

 4. 4. Establishing a predictive model for total fat content in Lipomyces starkeyi CBS 1807 by FT-NIR analysis

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Irina Ehnström; [2018]
  Nyckelord :Oleaginous microorganisms; SCO; biofuels; FT-NIR; lipid extraction; prediction; validation;

  Sammanfattning : This study investigates the potential of using near- infrared spectroscopy (FT-NIR) to establish a predictive model for total fat content in the oleaginous yeast Lipomyces strakeyi CBS 1807. FT-NIR- based quantification allows for rapid lipid determination compared to traditional extraction methods. LÄS MER

 5. 5. Preposition and article usage in learner English : An investigation of negative transfer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Håkan Almerfors; [2018]
  Nyckelord :Error Analysis; article usage; preposition usage; negative transfer; corpus study; Swedish learners of English; Portuguese learners of English; felanalys; artikelanvändning; prepositionsanvändning; negativ språköverföring; korpusundersökning; svenska elever som studerar engelska; portugisiska elever som studerarar engelska;

  Sammanfattning : The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Error Analysis.

Din email-adress: