Sökning: "Esker"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Esker.

 1. 1. Analysis of Multicomponent Data to Study Esker Structures, Turku-Finland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Geofysik

  Författare :Julia Fridlund; [2017]
  Nyckelord :Finland; esker structures; reflection seismology; multicomponent data; S-wave; Finland; rullstensås; reflexionsseismik; flerkomponentdata; S-vågor;

  Sammanfattning : Eskers are long winding ridges that originate from gravel that has travelled in meltwater streams in glaciers. At the study site, Virttaankangas plane in southwest Finland, there are esker structures covered by sediments. One reason why it is important to study eskers is because they are used for purifying drinking water. LÄS MER

 2. 2. Analys av stabila isotoper med beräkning av blandningsförhållande i ett grundvattenmagasin i Älvkarleby-Skutskär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Carl Sköld; [2017]
  Nyckelord :Midvatten AB; ytvatteninfiltration; blandningsförhållande; isotoper; δ18O; δ2H; grundvatten; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sweden has in recent years suffered record-low groundwater levels with imposed water restrictions. One of the municipalities who have had problems with their drinking-water supply is Gävle. They have hired Midvatten AB to review a possible location that for groundwater extraction in Älvkarleby-Skutskär. LÄS MER

 3. 3. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Josefin Dahlquist; Martin Larsson; Tea Rickfält; [2017]
  Nyckelord :Esker; roadway contaminant dispersion; sustainable stormwater management; Ulleråker; Föroreningsspridning; hållbar dagvattenhantering; rullstensås; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. LÄS MER

 4. 4. Nedbrytning av organiskt material och förekomst av svamp- och bakteriesamhällen i Uppsalaåsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Tove Dahlström; [2016]
  Nyckelord :Drinking water; organic carbon; artificial groundwater infiltration; esker; aquifer; microorganisms; fungi; bacteria; degradation; Dricksvatten; organiskt kol; konstgjord grundvatteninfiltration; rullstensås; akvifär; mikroorganismer; svampar; bakterier; nedbrytning;

  Sammanfattning : In Sweden, drinking water is easy to access and often taken for granted. The drinking water systems have to be maintained in order to keep the high quality. The Uppsala esker, which is a part of the Uppsala municipality’s water system, provides a large number of the municipality’s population with drinking water. LÄS MER

 5. 5. Avskiljning av naturligt organiskt material vid konstgjord grundvattenbildning i Uppsalaåsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Oskar Johansson; [2015]
  Nyckelord :natural organic matter; NOM; artificial groundwater recharge; basin infiltration; TOC; DOC; absorbance; fluorescence; stable isotopes; naturligt organiskt material; NOM; konstgjord grundvattenbildning; bassänginfiltration; TOC; DOC; UV-absorbans; fluorescens; stabila isotoper;

  Sammanfattning : Uppsalas dricksvattenförsörjning baseras på konstgjord grundvattenbildning som innebär att vatten från Fyrisån får rinna ned till grundvattnet från infiltrationsbassänger. Detta examensarbete syftar till att undersöka vad som händer med naturligt organiskt material (NOM) i Uppsalaåsen vid konstgjord grundvattenbildning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Esker.

Din email-adress: