Sökning: "Esker"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Esker.

 1. 1. Slope Stability Evaluation from a RiskManagement Perspective : Case Study: the Slussen project in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Louise Larsson; [2018]
  Nyckelord :Slope stability; shear strength; uncertainties; risk management; Släntstabilitet; Skjuvhållfasthet; riskhantering; osäkerheter;

  Sammanfattning : Site characterization and the subsequent determination of soil strengthparameters constitute a significant part of slope stability assessment.Geotechnical engineering is always governed by great uncertainties sincethe soil properties are challenging to estimate for a large soil volume. LÄS MER

 2. 2. The value of water : a valuation study of groundwater in Uppsala municipality

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Amanda Fehler Vallgårda; [2018]
  Nyckelord :hydro-economics; groundwater; valuation study; transfer method; climate change; total economic value;

  Sammanfattning : Groundwater plays an essential role in the supply of fresh water around the world. Population growth and climate change might change how groundwater is used, managed and valued. This study looks at the total economic value of groundwater through a case study of the groundwater in the esker Uppsalaåsen. LÄS MER

 3. 3. Aquifer Thermal Energy Storage : Impact on groundwater chemistry

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Julian Kolesnik Lindgren; [2018]
  Nyckelord :aquifer thermal energy storage; ATES; groundwater; groundwater chemistry;

  Sammanfattning : Groundwater is potentially a useful source for storing and providing thermal energy to the built environment. In a nordic context, aquifer thermal energy storage, (ATES) has not been subject to a wider extent of research concerning environmental impact. LÄS MER

 4. 4. Grundvattenmodellering och föroreningstransport från en rullstensås med artificiell grundvattenbildning

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Amanda Hedenborg; [2018]
  Nyckelord :MODFLOW; MT3DMS; MODPATH; artificiell grundvattenbildning; föroreningsspridning; grundvattenmodellering; zink; koppar; bly; dricksvatten; grundvatten; rullstensås;

  Sammanfattning : Groundwater is an important natural resource in Sweden due to almost 50 % of the produced drinking water origins from groundwater, 50 % of the groundwater is artificially made. Artificial recharge is necessary in some areas in Sweden to enable enough groundwater extraction for the drinking water supply. LÄS MER

 5. 5. River-Aquifer Interaction in the Uppsala Esker - a Modelling Study of a Proposed Drinking Water Production site

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Kalle Kjellander; [2018]
  Nyckelord :Surface water-groundwater interactions; MODFLOW-model; Numerical model; Induced infiltration; Hydraulic conductivity; Grund- och ytvattenutbyte; MODFLOW-modell; numerisk modell; inducerad infiltration; hydraulisk konduktivitet;

  Sammanfattning : The Swedish municipalities of Gävle and Älvkarleby need new sources of drinking water as the population grows. Gästrike vatten AB has employed the consultant firm Midvatten AB to assess the possibility of a new groundwater extraction site on the Uppsala esker between Älvkarleby and Skutskär in northern Uppland county. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Esker.

Din email-adress: