Sökning: "Etikett"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Etikett.

 1. 1. Effektivisering och förbättring av produktionslinje

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Axelsson; Henrik Ölmén; [2017]
  Nyckelord :Effektivisering; Produktionsutveckling; Ergonomi;

  Sammanfattning : Examensarbete är utfört på Kvibille Mejeri och innefattar att utforma en paketeringslinje för ädelost. Dagens linje har en maximal produktionskapacitet på två ton per dag, räknat på att det är tre aktörer på linjen. Produktionen innefattar tre olika produkter som ska paketeras. LÄS MER

 2. 2. Självannotering för att skapa bättre förståelse av data

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Mårten Persson; Andréas Appelqvist; [2017]
  Nyckelord :Lifelog; Label; Etikett; Applikation; Självannotering;

  Sammanfattning : Att människor vill ha god självkännedom är vi medvetna om sedan ett par tusen år tillbaka. Därför är vi inte förvånande av att försäljningen av smarta enheter som loggar aktivitets- data ökar årligen. Hur väl gemene man förstår sin insamlade data kan dock variera. LÄS MER

 3. 3. Etikettdesign som förmedlar smak

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Petra Gregersen; [2017]
  Nyckelord :vin; etikett; etiketter; vinetikett; etikettdesign; millennials; design; grafisk design; smak; smaktest; vinprovning; wine; label; labels; wine label; label design; millennials; design; graphic design; taste; taste test; wine tasting;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka hur en rödvinsflaskas etikett kan designas för att attrahera målgruppen millennials och samtidigt förmedla vinets smak. För att göra detta gjordes en undersökning av målgruppens preferenser genom en kvantitativ inledande studie, följt av en förstudie som undersökte tidigare studier och även designteori. LÄS MER

 4. 4. Dynamic label placement for moving objects

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Kristoffer Hallqvist; [2017]
  Nyckelord :dynamic; label; placement; moving; feature; point feature; real-time; control system; map; aeroplane;

  Sammanfattning : In command and control systems, for example air traffic control, operators must view many moving objects simultaneously. Graphical labels that identify objects move along with them, and for readability it is important that such labels do not overlap or hop around erratically as objects come close to each other. LÄS MER

 5. 5. Den sociala normens betydelse i förskolan : Förskollärares agerande mot barn som bryter mot det som anses vara normalt beteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sarah Johansson; [2017]
  Nyckelord :Deviation; social norms; preschool; stamp; Avvikelse; förskola; social norm; stämpling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad förskollärare anser om social norm, beteendet hos barn i olika situationer, i förskolan och även om det stämmer överens med hur förskollärarna agerar i praktiken. För att ta reda på detta används både observationer och intervjuer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Etikett.

Din email-adress: