Sökning: "Eva Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Eva Eriksson.

 1. 1. Alla vägar leder till samma kommunikationsplan : - En kandidatuppsats om den strategiska kommunikationsplanen i offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Eva Eriksson; Madeleine Jenderman; [2017]
  Nyckelord :institutionalisering; kommunikationsplan; offentlig sektor; strategisk kommunikation; normer.;

  Sammanfattning : Problem och syfte:
Syftet med studien är att undersöka om normer och förväntningar för hur en kommunikationsplan bör vara uppbyggd, i både begrepp och struktur, förekommer i svenska kommuners övergripande kommunikationsdokument. Det här syftet finns för att urskilja huruvida institutionalisering förekommer i kommunernas material, eller om kommuners olika förutsättningar skapar olika situationsanpassade kommunikationsplaner. LÄS MER

 2. 2. Vilken roll spelar hållbar utveckling för Löfbergs som företag?: En kvalitativ tematisk analys med hermeneutisk utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jenny Johnson; [2016-04-08]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; CSR; NGO; multilaterala samarbeten; Löfbergs; Fairtrade; ISO;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har sedan publiceringen av Brundtlandrapporten år 1987 diskuterats flitigt och varit aktuellt på agendan (Death, 2010, s. 36). LÄS MER

 3. 3. Kvarboende i hemmet vid demens : konsekvenser för anhöriga som vårdar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Eva-Lotta Persson; Pia Eriksson; [2016]
  Nyckelord :home living; dementia; family caregivers; caregiving; experience; ordinärt boende; demens; anhörigvårdare; erfarenhet;

  Sammanfattning : Kvarboendeprincipen innebär att den äldre sjuka individen ska ha möjlighet att kunna bo kvar i sitt ordinära boende med hjälp av hemtjänst eller anhöriga. Ofta fyller anhöriga funktionen som vårdare och är en förutsättning för kvarboende i hemmet för personer med demens. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation i vårdandet : En systematisk litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Eva Malmkvist; Genet Kahsay Eriksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The role of CSR engagement in the Internal Brand Building process : An exploratory study of Service firms

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Chidiebere Emmanuel; Eva Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; corporate brand; brand building; internal brand building; service firms; managers; employees.;

  Sammanfattning : This study explores how service firms incorporate CSR activities within the internal brand building process. It was found that CSR does influence and is implemented in every stage of our theoretical framework of the internal brand building process. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Eva Eriksson.

Din email-adress: