Sökning: "Eva Pierre"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Eva Pierre.

 1. 1. Fostering Sustainable Entrepreneurship by Governmental Entrepreneurship Agencies : The Case of Almi Blekinge

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Eva Milletorp; Christopher Busiku; Jean Pierre Candiotti Bustamente; [2015]
  Nyckelord :sustainable entrepreneurship; SMEs; government; Almi; Blekinge; hållbart företagande; hållbart entreprenörskap; små och medelstora företag; Almi; Blekinge;

  Sammanfattning : The importance of entrepreneurship for economic growth has long been recognized. It is also widely agreed that we are facing a sustainability challenge, which, according to the Intergovernmental Panel on Climate Change, is largely created by the economic activities of the industrialized society. LÄS MER

 2. 2. Barns idrottande ur ett socioekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helen Nilbo; Eva Grindheim; [2007]
  Nyckelord :socioekonomisk standard; etnisk bakgrund; idrottshabitus; spontan idrott;

  Sammanfattning : In the society there is different kind of people that belongs to different groups. The different groups that people belong to are depending on where you live, grow up, ethnic group, level of education and which economic standard you have. LÄS MER

 3. 3. Vardagsrum & ting : en studie av två vardagsrum & dess ting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Åsa Pettersson; [2006]
  Nyckelord :vardagsrum; inredning; möbler;

  Sammanfattning : Följande arbete är en undersökning om specifikt vad vardagsrummet är för rum, vad innehåller det och vad har det för funktion. Hur kan detta speglas i föremål och möbler? Hur kan kunskap om hur vi människor relaterar oss till föremål utvecklas i skolan? Vardagsrummet är ett rum där de ”finare” möblerna finns. LÄS MER

 4. 4. Attraktiv arbetsgivare : En kvantitativ studie inom Luftfartsverket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Pierre Knutsson; Eva Malmros; [2005]
  Nyckelord :arbetsmiljö; anställda; arbetsgivare; arbetslivssociologi; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Psychology; Psykologi; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study was carried out at Luftfartsverket (LFV Group, Swedish Airports and Air Navigation Services). The aim was to study what characterizes an employer of choice and further to examine how well the employees at Luftfartsverket feel that their employer lives up to this image. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Eva Pierre.

Din email-adress: