Sökning: "Evangelii Härold"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Evangelii Härold.

 1. 1. ”På Guds högra sida sitter en jude”. Bilden av ”judefrågan”, det judiska folket och förintelsen i Evangelii Härold 1939–45

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lars Netterfors; [2018-06-20]
  Nyckelord :Evangelii Härold; Jews; Judaism; Anti-Semitism; The Holocaust; Eschatology; Theology; Palestine; Pentecostal; Dspensationalism;

  Sammanfattning : This essay is a descriptive study of how the Jewish people was depicted in the Swedish journal Evangelii Härold (EH) during World War II. EH was started in 1916 and published once a week by the leading Swedish pentecostal congregation, Filadelfia in Stockholm. LÄS MER

 2. 2. "När som en krigsman i hans här ...": en queerläsning av tidig svensk pingströrelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Dutius; [2009]
  Nyckelord :pentecostal; queer; performativity; interpellation; evangelists; pingströrelsen; performativitet; evangelister; Gender studies; Genusvetenskap; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Social Sciences; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to do a queer reading of the early Swedish pentecostal movement, with a special focus on the women within the movement. The main empirical material is Gustaf Emil Söderholms Den svenska pingstväckelsens historia part I and II, published 1927 and 1928, in addition to this a selection of articles from the Swedish pentecostal magazine Evangelii Härold has been used. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Evangelii Härold.

Din email-adress: