Sökning: "Exakta"

Visar resultat 1 - 5 av 380 uppsatser innehållade ordet Exakta.

 1. 1. RIDTERAPI Förväntningar, upplevelser och upplevda effekter hos personer med neurologisk skada/sjukdom inskrivna på SU/Högsbo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ellen Hallenberg; Rebecka Svensson; [2018-05-30]
  Nyckelord :Hippotherapy; neurologic; injury; disease; survey;

  Sammanfattning : Bakgrund Ridterapi har använts som rehabiliteringsmetod i Sverige sedan slutet av 1950-talet. Insatsen omfattar stimulans och träning inom flertalet områden och lämpar sig för många grupper, såsom inom neurologi. Studier visar att ridterapi har en positiv effekt på fysiska och kognitiva aspekter. LÄS MER

 2. 2. Predicting catastrophic failure in barrier coated packaging board and paper after creasing and folding : Proposing a methodology to predict barrier failure after creasing and folding

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för kemiteknikKarlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Andreas Riedel; [2018]
  Nyckelord :Crease; Barrier coatings; Folding; Methodology; Cracks;

  Sammanfattning : Different methods to predict barrier failure in packaging board or paper after converting were investigated. The approach was to compare substrates before and after creasing/folding by applying different barrier tests and to propose a methodology to predict failure in the barrier layer. LÄS MER

 3. 3. Diegetiskt kontra icke-diegetiskt narrativ : En undersökning i hur två olika berättartekniker påverkar en spelares uppfattning och inlevelse i ett datorspel-narrativ

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Rapp; [2018]
  Nyckelord :Dieges; Narrativ; Chion;

  Sammanfattning : I detta arbete har det undersökts huruvida ett narrativ som berättas endast genom dieges ger samma resultat som om berättelsen skulle förmedlas med hjälp av icke-dieges. Detta arbete fokuserade på den verbala berättartekninken och genom en undersökning daär sex vana spelare av narrativa spel intervjuades. LÄS MER

 4. 4. Användarmedverkan : En kvalitativ studie på användarmedverkans positiva och negativa effekter på kravinsamling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Markus Hessedal; [2018]
  Nyckelord :User participation; Gathering of requirements; Requirements; User.; User participation; gathering of requirements; requirements; user; Användarmedverkan; kravinsamling; krav; användare;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör ämnet användarmedverkan som i den här uppsatsen definieras som “Användare är med och för fram krav, åsikter och information kring vad som ska finnas i ett befintligt system i syfte att det ska passa deras verksamhet.”. LÄS MER

 5. 5. The (perhaps) causal brain : A comparison of attractor neural networks usingtemporally symmetric and antisymmetric synapticrules

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Leo Lindén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The associative memory of the brain is thought to be well modelled by attractorneural networks. A sort of artificial neural network that may store memories and has the ability to associate them with distorted input. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Exakta.

Din email-adress: