Sökning: "Exkludera"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet Exkludera.

 1. 1. ”Vi brukar leka nåt annat som dom tycker är tråkigt” En studie om inkludering och exkludering i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Hansen; Yvonna Weimer; [2018]
  Nyckelord :barns perspektiv; exkludering; exkluderingsstrategi; fri lek; inkludering; kamratkultur; normer; tillträdesstrategi; tolkande reproduktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån barns berättelser få en ökad förståelse kring inkludering och exkludering i den fria leken på förskolan samt hur pedagogers och barns normer förhåller sig till varandra. Vi vill synliggöra barnens berättelser kring inkludering och exkludering i deras kamratkultur då vi upplever att det saknas kunskap inom ämnet för att pedagogerna ska kunna förhålla sig till barns handlande i olika leksituationer. LÄS MER

 2. 2. Urbana prototyper - En flytande metod på väg mot fasta platsskapare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Eric Takman; Josephine Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Prototyper; Temporär arkitektur; Medborgardialog; Medborgarinitiativ; Platsskapare; Jubileumsparken; Konst; Experimentella tester; Prototypes; Temporary architecture; Civic dialogue; Citizens initiative; Site creator; Art; Experimental tests;

  Sammanfattning : När stadsbyggnadsprojekt planeras och städer omformas, var kommer medborgares kunskap om sin omgivning in? Hur behåller eller skapar medborgarna en anknytning till stadens platser, när deras användning och identitet förändras? Om staden ska vara en allmän rättighet krävs det att den växer fram kollektivt. Därför måste medborgares kunskap tas till vara på i stadens utveckling och i konkreta stadsbyggnadsprojekt. LÄS MER

 3. 3. Ämnesintegration mellan matematik och karaktärsämnet på fordons- och transportprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Wulff; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ämnesintegration är en arbetsmetod som används för att förena olika ämnen genom samverkan; före¬liggande studie kommer specifikt behandla förhållandet mellan matematik och fordons- och transportprogrammets karaktärsämne. Metoden används både för att motivera elever och skapa meningsfullhet i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Den kollektiva minnesfölusten : En normkritisk studie om attityder och möjligheter till representation av marginaliserade grupper i arkiven

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Agnes Runeby; [2018]
  Nyckelord :Kulturarv; kollektivt minne; arkiv; representation; inkludering; identitet; normer; normkritik; makt; demokrati;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka attityder och möjligheter till representation av marginaliserade grupper i arkiven. Våra arkiv förvaltar vårt gemensamma kulturarv och anses utgöra vårt kollektiva minne. LÄS MER

 5. 5. "Vi leker att man bara får vara två" : En kvalitativ studie om barns exkluderingsprocesser i den fria leken

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Daniella Kallio; Linn Martín; [2018]
  Nyckelord :exkludering; exkluderingsprocess; fri lek; förskola; social utveckling;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats för barn att ta del av sociala sammanhang och lära sig fungera i en gemenskap där bland annat konflikter, regler och sociala koder existerar och där leken har en central och viktig del i barns sociala utveckling. Personal i förskolan ska ge barn stöd och stimulans i deras relationsskapande och bidra till att de får känna en samhörighet i gruppen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Exkludera.

Din email-adress: