Sökning: "Experiences"

Visar resultat 1 - 5 av 10120 uppsatser innehållade ordet Experiences.

 1. 1. Global Software Development and the Early Stages of Offshoring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Zoe Sanderson-Wall; [2017-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global Software Engineering (GSD) is becoming a more common practice as increasingly more companies seek to establish offshore offices. Previous studies have identified several effects that are attributed to GSD, including suggestions on how to attain the positive effects and mitigate the negative. LÄS MER

 2. 2. Inledande logopediskt föräldrasamtal vid stamning hos förskolebarn – en kvalitativ intervjustudie om föräldrars upplevelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Josefin Häggståhl; Vera Stopp; [2017-06-21]
  Nyckelord :stamning; föräldrar; föräldrasamtal; kvalitativ innehållsanalys; förskolebarn; stuttering; parents; counselling session; qualitative content analysis; preschool children;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to describe the perception and experience that parents of preschool children who stutter have regarding the initial counselling session with a speech-language pathologist. A qualitative method was used with content analysis as the method of analysis. LÄS MER

 3. 3. Implementering av bilder i kommunikation med människor på flykt – upplevelser hos personal inom neonatalvård

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Åsa Blom; Malin Karlsson; [2017-06-16]
  Nyckelord :språkbarriär; bildstöd; vårdgivare; flyktingar; implementering; language barrier; pictorial support; caregivers; refugees; implementation;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate the early implementation process of pictorial support in neonatal care from a caregiver’s perspective. Results were related to the theoretical framework Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARiHS). LÄS MER

 4. 4. Väckelsens kloster - en studie av den monastiska vändningen i frikyrkligheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Carolina Fjelstad; [2017-06-14]
  Nyckelord :frikyrklighet; monastisk tradition; Peter Halldorf; ecklesiologi; den monastiska vändingen; Free church; monastic tradition; ecclesiology; the monastic turn;

  Sammanfattning : This essay explores what I call ”the monastic turn” in the free church and evangelical tradition.The specific purpose of the investigation has been to sketch the challenges posed to the monastic turn from previous research and my own reading of a number of authors connected to the phenomena and against this background analyze the portrayal of monastic tradition in the writingsof Peter Halldorf so as to see in what extent it comes forth as in continuity or discontinuity with his own free church tradition. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans utsatthet av hot och våld i den psykiatriska heldygnsvården – en kvalitativ studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Hermela Melke; Margarita Westersund; [2017-06-14]
  Nyckelord :Sjuksköterskors upplevelser; hot; våld; psykiatrisk heldygnsvård; psykos; beroende; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Assaults on nurses within the psychiatric care is a global problem. Threats and violence constitute a health hazard for both personal and patients. Studies show that nurses feel badly as a result after they have been exposed to threats and violence in their work. Studies show even that they may suffer by fear, anxiety, insomnia etc. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Experiences.

Din email-adress: