Sökning: "Experiences"

Visar resultat 1 - 5 av 9765 uppsatser innehållade ordet Experiences.

 1. 1. Struggling to Feel at Home: An Inquiry into Sri Lankan Tamil Refugees' Experiences of Reintegration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Söhnke Stöckmann; [2017-05-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the reintegration process of Sri Lankan Tamil returnees. After the Sri Lankan civil war ended in 2009, a number of refugees who lived in exile in India returned to their country of origin. This research asks how Tamil returnees experience and navigate the reintegration process initiated by their return. LÄS MER

 2. 2. Äldre immigranters upplevelser av att delta i kommunala träffpunkter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ida Gullberg; Diana Sammak Bashi; [2017-04-24]
  Nyckelord :Kvalitativ forskning; Socialt deltagande; Äldre; Immigranter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet är ett viktigt begrepp inom arbetsterapi. Alla människor har rätt attdelta i meningsfulla aktiviteter som stärker deras sociala inklusion i samhället. Många äldreimmigranter upplever ensamhet och känner sig socialt isolerade. Ett sätt att bryta isoleringenär att gå till kommunala träffpunkter. LÄS MER

 3. 3. Vad möjliggör ett preventivt arbete? - en kvalitativ studie om villkor för att arbeta preventivt med HIV och AIDS i en NGO i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Davidsson; Josefine Carlsson; [2017-04-11]
  Nyckelord :Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor; Prevention; NGO; HIV AIDS; Tanzania; villkor;

  Sammanfattning : HIV is an epidemic that has been spreading all over the world since the 1980s when the firstcase of the virus was found. AIDS is the final stage of the HIV infection, when the body isunable to fight the infections anymore. HIV and AIDS have been a worldwide problemcreating a great need for ongoing preventive work. LÄS MER

 4. 4. PARTICIPATION IN MUNICIPAL ADULT EDUCATION IN SWEDEN Why and How is the Second Chance Taken?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Yukiko Take; [2017-04-10]
  Nyckelord :Life history; adult education; participation; Bounded Agency Model; capability;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to explore and describe how and why adults who have not fulfilled the current upper secondary education level become adult students in Swedish upper secondary municipal education, Komvux. Under this aim, there are two research questions: 1) why and how the adults decide to study in Komvux and 2) if they experience any barriers to participate in Komvux, if so how they overcome them. LÄS MER

 5. 5. Ensamkommande flyktingbarns erfarenheter av flykten till Sverige samt deras upplevelser av att vara här idag - En intervjustudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Mostafa Hosseini; [2017-04-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en studie som undersöker afghanska ensamkommande flyktingbarns erfarenheter av flykten till Sverige, deras upplevelser av att vara här idag samt deras tankar inför framtiden. Sex personer deltog i semistrukturerade intervjuer som analyserades med tematisk analys som resulterade i fem huvudteman: Förlust och oberäknelighet, I skuggan av flykten, Identitet över tid, Förståelse och tid och Att vara agent i sitt eget liv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Experiences.

Din email-adress: