Sökning: "Förändring beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade orden Förändring beteende.

 1. 1. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nana Björnberg; Jonna Hansen; [2018]
  Nyckelord :Qualitative text analysis; rhetoric; visual rhetoric; argumentation; Before the Flood; Leonardo DiCaprio; climate change; Kvalitativ textanalys; retorik; visuell retorik; argumentation; Before the Flood; Leonardo DiCaprio; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. LÄS MER

 2. 2. Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I ett glapp mellan LVU och LPT?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cassandra Cramér Dalberg; [2017-12-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gränsdragningen mellan lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga(LVU) och lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) har länge varit föremål för diskussion. Det finns idag barn och unga med beteendeproblematik som varken uppfyller kriterierna för tvångsvård enligt LVU eller LPT. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med suicidalt beteende, en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophia Backström; Julia Ehlorsson; [2017-06-30]
  Nyckelord :Attempted suicide; Attitude; Experience; Knowledge; Mental health; Nurse; Self-harm; Suicide;

  Sammanfattning : Suicid ett folkhälsoproblem och globalt dör nära 800 000 människor till följd av detta varje år. Därtill är det för varje suicid många fler som begår suicidförsök och den största riskfaktorn för suicid är tidigare suicidförsök. LÄS MER

 4. 4. Elektrisk lådcykel som tjänst : En konceptstudie

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Steenberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master’s thesis was done with the research group Green Leap at KTH. Green Leap is working for engaging design in sustainable development to act as a catalyst for change. LÄS MER

 5. 5. Analys av Region Skånes basutbildningsprocess för chefer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Emil Jönsson; Elin Salomonsson; [2017]
  Nyckelord :inre effektivitet; mätning; utbildning; PBU-modellen; Process; yttre effektivitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : År 2014 startade Region Skåne en basutbildning för alla chefer inom organisationen i Region Skåne. Basutbildningen infördes med anledning av att säkerställa att alla chefer befattade en gemensam grund att utgå ifrån inför kommande ämnesspecifika arbetsuppgifter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Förändring beteende.

Din email-adress: