Sökning: "Förändring beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade orden Förändring beteende.

 1. 1. Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I ett glapp mellan LVU och LPT?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cassandra Cramér Dalberg; [2017-12-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gränsdragningen mellan lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga(LVU) och lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) har länge varit föremål för diskussion. Det finns idag barn och unga med beteendeproblematik som varken uppfyller kriterierna för tvångsvård enligt LVU eller LPT. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med suicidalt beteende, en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophia Backström; Julia Ehlorsson; [2017-06-30]
  Nyckelord :Attempted suicide; Attitude; Experience; Knowledge; Mental health; Nurse; Self-harm; Suicide;

  Sammanfattning : Suicid ett folkhälsoproblem och globalt dör nära 800 000 människor till följd av detta varje år. Därtill är det för varje suicid många fler som begår suicidförsök och den största riskfaktorn för suicid är tidigare suicidförsök. LÄS MER

 3. 3. Elektrisk lådcykel som tjänst : En konceptstudie

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Steenberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master’s thesis was done with the research group Green Leap at KTH. Green Leap is working for engaging design in sustainable development to act as a catalyst for change. LÄS MER

 4. 4. Analys av Region Skånes basutbildningsprocess för chefer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Emil Jönsson; Elin Salomonsson; [2017]
  Nyckelord :inre effektivitet; mätning; utbildning; PBU-modellen; Process; yttre effektivitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : År 2014 startade Region Skåne en basutbildning för alla chefer inom organisationen i Region Skåne. Basutbildningen infördes med anledning av att säkerställa att alla chefer befattade en gemensam grund att utgå ifrån inför kommande ämnesspecifika arbetsuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Jag är inte med om de andra inte är med : en studie om motivation till idrott och hälsa i två yrkesförberedande program

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linus Sormunen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Aim The aim of the study is to investigate the vocational program student’s motivation in physical education and to explore the reasons for the lack of participation during a lesson.   How do students describe their motivation towards physical education? What does motivate the students to participate or to not participate?   Method A qualitative interview method was conducted with eleven participants consisting only of vocational program students, who have not been fully participating in the physical education lessons. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Förändring beteende.

Din email-adress: