Sökning: "Förändring beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade orden Förändring beteende.

 1. 1. Prehospital kommunikation : de dagliga multikulturella utmaningarna - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cristian Gatica Escobar; Ulrika Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; Kulturskillnader; Prehospital; Språkbarriärer; Utmaningar;

  Sammanfattning : Det svenska samhället har varit och är i ständig förändring. I och med detta krävs det även av sjukvården att följa med i denna utveckling. Den prehospitala vården är inget undantag. Bland annat har metoder för hur mötet med patienter bör gå till kontinuerligt utvecklats för att säkra en god och säker vård. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar livskvalitet efter en ögonamputation - en litteraturstudie : Att leva med en ögonprotes

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anke Christiane von Belino-Bielinowicz; [2018]
  Nyckelord :eye enucleation; eye evisceration; artificial eye; quality of life; adults; nursing; Ögonamputation; enukleation; evisceration; ögonprotes; livskvalitet; vuxna; omvårdnad;

  Sammanfattning : En ögonamputation innebär en livslång begränsning av synfunktionen vilket kan förväntas påverka livskvaliteten. Syftet var att identifiera faktorer som påverkade livskvalitet på lång sikt efter en ögonamputation i vuxen ålder samt att beskriva hur livskvaliteten påverkades. LÄS MER

 3. 3. En grand mobilisering - En studie om intressenters påverkan på organisatoriska beslut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Ericsson; William Lind; [2018]
  Nyckelord :Grand Hôtel; mobilization; corporate social responsibility; intangible assets; legitimacy; citizenship; strategy; brand communications; social media; Twitter; strategic communication; stakeholder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mobilization via social media has the power to change organizational strategies and behavior. This study examines what types of communicative strategies stakeholders use to initiate an organizational change via social media. A qualitative textual analysis was conducted, consisting of 449 posts on Twitter and one press release from Grand Hôtel. LÄS MER

 4. 4. Barn som utpekas som syndabockar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Aneta Gwiazdowska; [2018]
  Nyckelord :norms; discourses; duty ethics; virtues; Aristotle; normer; diskurser; pliktetik; dygdetik; Aristoteles;

  Sammanfattning : Syftet med den här essän är att undersöka vilka normer och diskurser som råder på min förskola och vidare hur de bidrar till att skapa olika konstruktioner av barn utifrån ett diskursperspektiv. Sedermera vill jag undersöka orsaker till mina egna och mina kollegors handlingsmönster samt vilka handlingsmöjligheter som finns i de uppkomna situationerna utifrån ett pliktetiskt och ett dygdetiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nana Björnberg; Jonna Hansen; [2018]
  Nyckelord :Qualitative text analysis; rhetoric; visual rhetoric; argumentation; Before the Flood; Leonardo DiCaprio; climate change; Kvalitativ textanalys; retorik; visuell retorik; argumentation; Before the Flood; Leonardo DiCaprio; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Förändring beteende.

Din email-adress: