Sökning: "Förförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 479 uppsatser innehållade ordet Förförståelse.

 1. 1. Dans som kommunikation. En kvalitativ studie om meningsskapande rörelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lisa Bergman; [2018-01-11]
  Nyckelord :Dans; kommunikation; rörelse; undervisning; lärare;

  Sammanfattning : I läroplanen för grundskolan som infördes 2011 uppmärksammas det att elevers förmåga att kommunicera är viktig att utveckla. Syftet med studien är att undersöka hur elevers förmåga att kommunicera genom dans kan fördjupas. Vidare undersöks hur dans kommunicerar samt vilka förmågor som elever kan utveckla genom dans. LÄS MER

 2. 2. Teknik i förskolan : En studie om hur förskollärare arbetar med ämnet teknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elisabeth Lagerlöf; Jennie Claesson; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; teknik; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att belysa hur förskollärare definierar ämnet teknik och hur de arbetar med ämnet i verksamheten. Dessutom kommer de hinder förskollärarna upplever i arbetet med teknik belysas. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap i förskolan svårigheter och möjligheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Madeleine Brodin Olsson; [2017-08-23]
  Nyckelord :ledarskap; förskola; hermeneutik; fokusgruppintervju; förförståelse; förståelse; helhet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har studerat, kartlagt och tolkat; 1. Olika förståelser för begreppet ledarskap som förskollärare ger uttryck för. 2. Hur ledarskap blir synligt i relation till förskollärares arbete med undervisning och lärande i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Skapandet av samhörighetskänsla i familjehemmet - Narrativ handledning “Att se någon kan alla göra men att göra det på riktigt, det krävs viss förförståelse”

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Åsa Andersson; Jeanette Mudifaj; [2017-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. GENUSPÅVERKAN I SPRÅKUNDERVISNING Språklärares syn på elevers prestationer i skolan utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jan Kielar; Ninis Restiana Karlsson; [2017-03-07]
  Nyckelord :Genus; genusperspektiv; könsmedveten pedagogik; normkritisk pedagogik; prestation; moderna språk;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva och bidra med kunskap om språklärares syn på betydelse av genus för undervisning, lärande och bedömning i skolan.Teori: I examensarbetet används några centrala teorier om språkundervisning och språkinlärning samt teorier om genus i skolan, nämligen biologiska förklaringar, socialpsykologiska förklaringar, teori om feminiserade skolan, teorier om maskulinitet och femininet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Förförståelse.

Din email-adress: