Sökning: "Förmedling pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Förmedling pedagogik.

 1. 1. Introduktionsprocessen - förmedling av information eller socialisation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Susanna Hansson; Elin Sanfridsson; [2017]
  Nyckelord :introduktionsprocess; socialisationsprocess; organisationskultur; e-learning; enhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vår uppsats och dess syfte tar sin början i en aktuell utmaning som vår valda organisation står inför. Genom organisationens geografiska spridning med dess bredd, subkulturer samt spridda yrkesroller, har organisationens ledning svårigheter att nå ut med hur en övergripande introduktion av nya medarbetare generellt sett bör gå till. LÄS MER

 2. 2. - A qualitative study on how pupils of Samic background describe their exeperiences of the Swedish school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Patrik Oxenholt; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: Didaktik; Kulturell identitet; Nationella minoriteter; Religionsvetenskap; Representation; Samisk Kultur Tradition; Kultur Specifik Pedagogik;

  Sammanfattning : Oxenholt, Patrik (2016) En kvalitativ studie angående samiska elevers upplevelse av den svenska skolans undervisning kring den samiska kulturen och traditionen. Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER

 3. 3. Förmedling och förankring i organisationers värdegrundsarbete : En intervjustudie ur ett sociokulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Pedagogik

  Författare :Malin Strandberg; [2016]
  Nyckelord :values; values system; business ethics; organizational culture;

  Sammanfattning : The study has aimed to investigate how Human Resources (HR) and management are working to mediate and anchor values in organizations. I have chosen to apply a socio-cultural perspective with the help of artifacts and mediating tools. LÄS MER

 4. 4. Lärares förmedling av innehållet ur läroplanen, Lgr 11 : lärares sagda upplevelser av sitt förmedlande av läroplanens innehåll i ämnet svenska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Jonsson; [2015]
  Nyckelord :lärares förmedling; läroplan;

  Sammanfattning : InledningDen svenska skolans styrdokument i form av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, förkortat Lgr 11, ligger till grund för utbildningens utformning och upplägg. Häri finner vi direktiv att skolan ska klargöra för eleverna vad utbildningen syftar till och vilka mål eleverna ska uppnå. LÄS MER

 5. 5. Elever som mottagare : en studie om elevers kännedom om läroplanen i ämnet svenska i årskurs 1-3

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Veronica Palmquist; [2015]
  Nyckelord :Läroplan; förmedla; mottagare; samhällsmedborgare;

  Sammanfattning : InledningLäroplanen är skolans styrdokument och där framgår att innehållet ska förmedlas till eleverna. Som blivande lärare är jag därav intresserad av elevernas kännedom om läroplansinnehållet i ämnet svenska.SyfteSyftet med denna studie är att undersöka elevers kännedom om läroplanen, Lgr11, i ämnet svenska i årskurs 1-3. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Förmedling pedagogik.

Din email-adress: