Sökning: "Föroreningsspridning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Föroreningsspridning.

 1. 1. Föroreningsspridning från kustnära deponi : applicering av Landsim 2.5 för modellering av lakvattentransport till Östersjön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Henrik Kempengren; [2017]
  Nyckelord :deponi; Landsim; föroreningsspridning; Östersjön; ÅF Infrastructure AB; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Strax väster om centrala Ystad, intill Ystad Reningsverk, återfinns en deponi vars ursprung har spårats tillbaka till tidigt 1960-tal. Deponin beräknas vara cirka 11 250 kv. m och begränsas i sydlig riktning av Östersjön. LÄS MER

 2. 2. Översvämningar inom förorenade fastigheter i Helsingborg - En riskbedömning av förorenade fastigheter vid framtida skyfall och högvatten

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ida Johansson; [2017]
  Nyckelord :Global warming; flooding; water contamination contaminated soils; Sweden; Helsingborg; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : According to IPCC:s latest report a rise in extreme weather situations is expected as a result of global warming. Climate changes are causing more intense precipitation and rising sea levels. Because of this, flood events are expected to increase. LÄS MER

 3. 3. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Josefin Dahlquist; Martin Larsson; Tea Rickfält; [2017]
  Nyckelord :Esker; roadway contaminant dispersion; sustainable stormwater management; Ulleråker; Föroreningsspridning; hållbar dagvattenhantering; rullstensås; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. LÄS MER

 4. 4. Inverkan av nederbörd, vattenflöde och vattenstånd på ytvattenkvalitet i urban miljö - fallstudie Göta älv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Evelina Gallon; [2016]
  Nyckelord :Göta älv; climate change; contamination; precipitation; discharge; Göta älv; klimatförändring; förorening; nederbörd; vattenföring;

  Sammanfattning : Ytvattenkvaliteten kan förändras på grund av naturliga processer som vittring och erosion i mark och berggrund men den kan också förändras på grund av antropogen påverkan. Den största föroreningskällan som belastar svenska vattendrag kommer från diffusa utsläpp. LÄS MER

 5. 5. En studie av historiska grundvattenkvalitetsdata utifrån ett klimatförändringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emil Fagerström; [2016]
  Nyckelord :Groundwater quality; groundwater chemistry; groundwater level; climate change; Grundvattenkvalitet; grundvattenkemi; grundvattennivå; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Grundvattnets kemiska kvalitet påverkas av olika processer i dess närområde, dessa kan vara såväl mänskliga aktiviteter som klimatologiska faktorer. Hur och i vilken utsträckning de påverkar grundvattenkvaliteten kan studeras genom att undersöka utvecklingen av historiska grundvattenkvalitetsdata i relation till förändringar i klimatet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Föroreningsspridning.

Din email-adress: