Sökning: "Föroreningsspridning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Föroreningsspridning.

 1. 1. Föroreningsspridning från kustnära deponi : applicering av Landsim 2.5 för modellering av lakvattentransport till Östersjön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Henrik Kempengren; [2017]
  Nyckelord :deponi; Landsim; föroreningsspridning; Östersjön; ÅF Infrastructure AB; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Strax väster om centrala Ystad, intill Ystad Reningsverk, återfinns en deponi vars ursprung har spårats tillbaka till tidigt 1960-tal. Deponin beräknas vara cirka 11 250 kv. m och begränsas i sydlig riktning av Östersjön. LÄS MER

 2. 2. Översvämningar inom förorenade fastigheter i Helsingborg - En riskbedömning av förorenade fastigheter vid framtida skyfall och högvatten

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ida Johansson; [2017]
  Nyckelord :Global warming; flooding; water contamination contaminated soils; Sweden; Helsingborg; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : According to IPCC:s latest report a rise in extreme weather situations is expected as a result of global warming. Climate changes are causing more intense precipitation and rising sea levels. Because of this, flood events are expected to increase. LÄS MER

 3. 3. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Josefin Dahlquist; Martin Larsson; Tea Rickfält; [2017]
  Nyckelord :Esker; roadway contaminant dispersion; sustainable stormwater management; Ulleråker; Föroreningsspridning; hållbar dagvattenhantering; rullstensås; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. LÄS MER

 4. 4. Advective transport times in the river basin of lake Vombsjön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Teknisk geologi

  Författare :Sarha Rodin Holst; Olivia Svensson; [2016]
  Nyckelord :Lake Vombsjön; advective transport; decentralized sewer systems; contaminant transport; transport times; ArcMap; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The raw water source lake Vombsjön is situated in the center of southern Scania and provides drinking water by artificial groundwater recharge for approximately 450 000 inhabitants each day. More than 2800 households within the catchment of lake Vombsjön treats their domestic wastewater with a decentralized sewer system. LÄS MER

 5. 5. Inverkan av nederbörd, vattenflöde och vattenstånd på ytvattenkvalitet i urban miljö - fallstudie Göta älv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Evelina Gallon; [2016]
  Nyckelord :Göta älv; climate change; contamination; precipitation; discharge; Göta älv; klimatförändring; förorening; nederbörd; vattenföring;

  Sammanfattning : Ytvattenkvaliteten kan förändras på grund av naturliga processer som vittring och erosion i mark och berggrund men den kan också förändras på grund av antropogen påverkan. Den största föroreningskällan som belastar svenska vattendrag kommer från diffusa utsläpp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Föroreningsspridning.

Din email-adress: