Sökning: "Förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 5188 uppsatser innehållade ordet Förskola.

 1. 1. Att förstå, kunna och vilja arbeta med teknik i förskolan : En kvalitativ studie om fyra förskollärares förutsättningar för teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marianne Gallardo; Krestina Persson; [2018]
  Nyckelord :teknik; teknikundervisning; förskola; förskollärare; IKT;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan finns tre mål som rör ämnet teknik. Forskning visar dock att förskolor behandlar ämnet teknik mer eller mindre omfattande ute i verksamheterna. LÄS MER

 2. 2. "Alltså i tjuv och polis brukar jag lära mig vad poliser gör" : Barns perspektiv på lek och lärande i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Dalida Kuruglic; Amanda Nieminen; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Lek; Lärande; Samband; Förskola;

  Sammanfattning : Enligt förskolans läroplan ska lek och lärande integreras i verksamheten och att utgå från barns perspektiv är en central del. Inom forskning i förskolan undersöks oftast pedagogers perspektiv och därför är syftet med denna studie att uppmärksamma hur barn uppfattar begreppen lek och lärande samt om och i så fall hur de beskriver samband mellan dessa. LÄS MER

 3. 3. Stora barngrupper i förskolan : pedagogernas reflektioner i arbetet med att forma en god läromiljö i förskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Mari Utter; [2018]
  Nyckelord :preschool; the quality of preschool; pedagogue s approach; large children s groups; safety; förskola; kvalitén i förskola; pedagogernas förhållningsätt; stora barngrupper; tryggheten;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att synliggöra hur pedagogerna formar en god läromiljö i stora barngrupper. Jag ville få en klarhet i hur pedagogerna förhåller sig till, och upplever arbetet med att tillgodose barns utveckling och lärande. LÄS MER

 4. 4. "Vi leker att man bara får vara två" : En kvalitativ studie om barns exkluderingsprocesser i den fria leken

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Daniella Kallio; Linn Martín; [2018]
  Nyckelord :exkludering; exkluderingsprocess; fri lek; förskola; social utveckling;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats för barn att ta del av sociala sammanhang och lära sig fungera i en gemenskap där bland annat konflikter, regler och sociala koder existerar och där leken har en central och viktig del i barns sociala utveckling. Personal i förskolan ska ge barn stöd och stimulans i deras relationsskapande och bidra till att de får känna en samhörighet i gruppen. LÄS MER

 5. 5. "Är det ens någon skillnad?" : Tema och projekt i förskolan och barns inflytande över arbetssätten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evelina Jakobsson; Jennifer Olsson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; arbetssätt; tema; projekt; barns inflytande;

  Sammanfattning : I förskolan används olika arbetssätt som gynnar barns lärande och skapar trygga individer. Två arbetssätt som vi har erfarit under våra VFU-tillfällen (verksamhetsförlagd utbildning) är tema och projekt. Tema är flera aktiviteter med en röd tråd och projekt är målinriktade aktiviteter skapade utifrån barns intressen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Förskola.

Din email-adress: